xs
xsm
sm
md
lg

เอาจริง!! หลายหน่วยงานร่วมสร้างโป่งเทียม-ทำแนวรั้วป้องกันช้างป่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ประจวบคีรีขันธ์ - ผบ.กกล.สุรสีห์ ลงพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสร้างโป่งเทียมให้ช้างป่า และเทเสาแนวรั้วป้องกันช้างป่าให้แก่ราษฎรในพื้นที่ หวังคนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

วันนี้ (11 มี.ค.) พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน รวมถึงรับทราบปัญหาข้อขัดข้องการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน (WCS) ป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทย-พม่า โดยมี พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วยคณะ ตลอดจนส่วนราชการ ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้รับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาช้างป่าละอู จาก นายทองใบ เจริญดง หัวหน้าศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน (WCS) ป่าละอู รวมทั้งการจัดแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าในบริเวณพื้นที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่-ป่าละอู ต.หนองพลับ ต.บึงนคร และ ต.ป่าเด็ง

จากนั้น พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชน ร่วมกิจกรรมสร้างโป่งเทียม บ.เฉลิมเกียรติพัฒนา ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เพื่อสร้างแหล่งอาหารในพื้นที่ธรรมชาติให้ช้างป่าหากินในธรรมชาติแทนการออกมาทำลายพืชไร่ของเกษตรกรทั้งในพื้นที่แนวเขตติดต่อระหว่างบ้านป่าเด็ง และป่าละอู ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในช่วงที่สัตว์ป่าประสบปัญหาภัยแล้ง

พร้อมกันนี้ ได้เดินทางต่อไปยัง บ.ฟ้าประทาน ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมกิจกรรมเทเสาแนวรั้วป้องกันช้างป่ากึ่งถาวร ซึ่งเป็นรั้วปูนที่ฝังลงไปในพื้นดิน และใช้ลวดขนาดใหญ่ขึงเป็นแนวป้องกันช้างป่าที่จะเข้าหมู่บ้านมากัดกินพืชผลทางการเกษตร ถือเป็นการอนุรักษ์ช้างป่า ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อช้างป่า แทนการขึงลวดไฟฟ้าไว้บริเวณรอบไร่ที่เป็นอันตรายต่อคนและช้างป่า ขณะที่ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ

นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ให้ร่วมกันช่วยดูแลอนุรักษ์ช้างป่า โดยการแก้ปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างคนกับช้างป่า ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ลดปัญหาช้างป่าออกมากินพืชไร่ในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือน ตลอดจนการสร้างความเข้าใจในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชนได้เข้าใจ

พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ กล่าวว่า ปัญหาการกระทบกระทั่งระหว่างชาวบ้านกับช้างป่า เป็นเรื่องจำเป็นต้องเร่งแก้ไข เพราะหากปล่อยไว้โดยไม่มีการป้องกันย่อมจะนำมาซึ่งความสูญเสียด้านใดด้านหนึ่ง อาจนำมาด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมเป็นการฆ่าช้าง ซึ่งปัจจุบันได้มีการร่วมกันบูรณาการกับทุกภาคส่วนการแก้ไขปัญหา

โดยเฉพาะสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย ที่มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่นที่จะดูแลอนุรักษ์ช้างป่า มีการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ และการดูแลฐานข้อมูลในการลาดตระเวนที่ช้างจะออกมาทำความเดือดร้อนแก่ประชาชน หากเราสามารถแก้ปัญหาการกระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนกับช้างป่าได้ ก็จะทำให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้ ประชาชนก็มีความสุข


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...