xs
xsm
sm
md
lg

จบแล้วมีงานชัวร์! สถาบันอาชีวะฯอีสาน3 ปลื้มจัดการศึกษาทวิภาคีสำเร็จ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สถาบันการอาชีวศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ปลื้มจัดการศึกษาทวิภาคี บรรลุเป้าหมาย ชูนักศึกษาป.ตรีเทคโนโลยีบัณฑิต จบแล้วมีงานทำ 100% ด้วยจุดแข็งสถานศึกษาผนึกผู้ประกอบการ ร่วมลงทุนผลิตบุคลากร ตรงความต้องการตลาด
นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
วันนี้ (9มี.ค.62) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรม โครงการปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 สาขาวิชาจาก 9 สถานศึกษาในสังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม) มีนายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธาน โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาในสังกัดกว่า 316 คนร่วมโครงการ

นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เปิดเผยว่า การจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ถือเป็นการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี ที่ประสบผลสำเร็จสูง โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาฯ จะเข้าไปร่วมมือกับสถานประกอบการในพื้นที่ 4 จังหวัดรับผิดชอบหลายร้อยแห่ง เพื่อผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต ออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ตรงความต้องการตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมขณะนั้น

การจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ ภาครัฐไม่จำเป็นต้องทุ่มเทงบประมาณมหาศาลลงทุนกับนักศึกษา แต่สถาบันการอาชีวศึกษา จะเข้าไปร่วมมือกับผู้ประกอบการ สำรวจความต้องการในการผลิตบุคลากร และผู้ประกอบการจะต้องร่วมลงทุนกับรัฐ ด้านจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักศึกษาที่รับเข้ามาเรียน จะต้องมีสถานที่ฝึกงาน หรือเป็นพนักงานในองค์กร ที่ต้องการศึกษาต่อ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ฝึกทักษะที่เข้มข้น จนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ วัดผลจากนักศึกษาที่จบไปแล้วทุกคนมีงานทำ 100% โดยปีการศึกษา 2562 นี้มีแผนรับนักศึกษาเพิ่ม และเปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 4 สาขา


สำหรับการจัดปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานทางวิชาการ วันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวก่อนสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งนำกฎหมายและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เมื่อสำเร็จการศึกษาไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน โดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จำนวน 316 คน เข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ดำเนินการเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 9 สาขา 23 ห้องเรียน จาก 9 วิทยาลัยในเขตจ.ขอนแก่น, จ.ร้อยเอ็ด, จ.มหาสารคาม และจ.กาฬสินธุ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...