xs
xsm
sm
md
lg

เขื่อนอุบลรัตน์วิกฤตหนัก! เพิ่งเข้าแล้งก็แห้งขอด เหลือน้ำใช้การได้แค่ร้อยละ 5

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวขอนแก่น-สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เหลือน้ำใช้การได้เพียง 117.60 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 5 ของความจุอ่าง กรมชลประทานขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง และปลูกพืชใช้น้ำน้อย

วันนี้(24 ก.พ.)นายทรงวุฒิ กิจวรวุฒิ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ภายหลังเข้าสู่ฤดูแล้งอย่างเป็นทางการแล้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนหลายพื้นที่ เพื่อให้ทางเขื่อนอุบลรัตน์ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ช่วยส่งน้ำเข้าสู่แหล่งน้ำตามหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ เนื่องจากแหล่งน้ำดิบตามธรรมชาติที่ชาวบ้านนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปามีไม่เพียงพอ

ดังนั้นทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จึงทำหนังสือถึง ผอ.โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอปรับแผนการใช้น้ำ โดยได้เริ่มส่งน้ำเข้าระบบตั้งแต่วันนี้(24 ก.พ)- 2 เม.ย.62

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ลำน้ำพองเป็นโครงการที่รับน้ำมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ส่งจ่ายไปตามระบบชลประทานของโครงการฯ ผ่านลำน้ำพองและลำน้ำชี ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบคลองส่งน้ำชลประทานไปยังชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร

อย่างไรก็ตาม นายทรงวุฒิ ระบุว่าสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น ทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่น จึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยก้นใช้น้ำอย่างประหยัด งดทำนาปรังและให้ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน

โดยเขื่อนอุบลรัตน์ ณ ขณะนี้มีปริมาณน้ำราว 699 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของความจุอ่าง มีน้ำใช้การได้ประมาณ 117.60 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 5 ของความจุอ่างเท่านั้น

สาเหตุที่ทำให้น้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อยมาก เนื่องจากนับตั้งแต่เดือน ส.ค. - ต.ค. 61 ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จึงทำให้เสี่ยงต่อการประสบภัยแล้งเป็นอย่างมาก จึงต้องขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อสนับสนุนแหล่งน้ำชุมชน สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน 4 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...