xs
xsm
sm
md
lg

NGOs-ภาคีเกษตรกรภาคอีสานยื่นคำขาดล้ม พ.ร.บ.ข้าวฉบับ สนช.ชงเองกินเอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - NGOsและตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวนาภาคอีสาน แถลงข่าวค้าน พ.ร.บ.ข้าว ฉบับ สนช.ชงเองกินเอง ลั่นต้องรอเลือกตั้งแล้วเสร็จและให้รัฐบาลใหม่เริ่มกระบวนการร่างฯใหม่ เปิดประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนได้เสียโดยเฉพาะชาวนา

จากกรณีที่หลายภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายชาวนาและนักวิชาการได้ออกมาแสดงความเห็นคัดค้าน พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ... ฉบับที่ผลักดันโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บางกลุ่ม และผ่านในที่ประชุมวาระแรกไปแล้ว เนื่องจาก พ.ร.บ.ข้าวฉบับดังกล่าวประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในกระบวนการจัดทำร่างฯ ที่สำคัญมีหลายมาตราที่เป็นช่องว่างในทางปฏิบัติ เป็นกฏหมายอาญามีโทษทั้งจำและปรับในอัตราสูง จำกัดเสรีภาพทางการผลิตของเกษตรกรและชาวนาอย่างชัดเจน

สถานการณ์ล่าสุดวันนี้ (18 ก.พ.) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน (พอช.) ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น, กป.อพช.อีสาน, เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานและองค์กรภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันแถลงข่าวยืนยันคัดค้าน พ.ร.บ.ข้าวฉบับดังกล่าวซึ่งกำลังจะนำเสนอเข้าสู่วาระ 2, 3 ในวันที่ 20 ก.พ.ที่จะถึงนี้

นายชูชาติ ผิวสว่าง ประธานที่ประชุมระดับชาติของสภาองค์กรชุมชน กล่าวย้ำว่า พ.ร.บ.ข้าวฉบับของ สนช.ที่กำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้ไม่เป็นที่ต้องการของเกษตรกรชาวนา ตัวแทนของชาวนาไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างแม้แต่น้อย ในบางมาตราเปิดช่องให้เกิดการผูกขาดปัจจัยการผลิตของกลุ่มนายทุน เปิดช่องทางให้ราชการใช้อำนาจโดยไม่มีการถ่วงดุล โครงสร้างคณะกรรมการจำนวน 22 คน มีตัวแทนจากชาวนาแค่ 2 คน ให้อำนาจกับภาครัฐมากเกินไป โอกาสที่จะถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจด้านทุนสูงมาก ระยะยาวจะมีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง

การนำ พ.ร.บ.ข้าวเข้าสู่ที่ประชุม สนช.เพื่อพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ในห้วงที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง เป็นการเร่งรีบ เร่งรัดที่จะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง โดยอาศัยช่วงที่รัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านคอยตรวจสอบถ่วงดุล สังคมกังขาในความโปร่งใสต่อการเสนอกฎหมายที่มีความสำคัญของชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของเกษตรกรชาวนากว่า 30 ล้านคน

“สภาองค์กรชุมชนในระดับชาติขอยืนยันว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจการค้ากลุ่มใดทั้งสิ้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองกลุ่มใด ไม่มีผลประโยชน์ได้เสียกับกลุ่มใดๆ ที่เคลื่อนไหวสนับสนุนและคัดค้าน พ.ร.บ.ข้าวฉบับนี้” นายชูชาติกล่าว และว่า

สภาองค์กรชุมชนฯ ออกมาคัดค้านเพราะสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. ... ที่ขัดกับหลักการกระจายอำนาจ ขัดต่อหลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรและชาวนา การออก พ.ร.บ.มีลักษณะกฎหมายควบคุม ผูกขาด รวบอำนาจไว้ที่ราชการส่วนกลาง ขาดการมีส่วนร่วม มีบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรง และเกี่ยวพันกับพระราชบัญญัติทางการเงิน หากผ่านการพิจารณามีผลบังคับใช้จะนำพาสังคมไปสู่ความเหลื่อมล้ำมากขึ้น ในอนาคตจะการประท้วงต่อต้านอำนาจรัฐ

นายชูชาติกล่าวอีกว่า โดยสรุปแล้ว พ.ร.บ.ข้าว ฉบับปรับปรุงแก้ไขของ สนช.ดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 40, 43 และมาตรา 77 ดังนั้น สภาองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายจึงต้องการให้ สนช.ยกเลิก พ.ร.บ.ข้าวฉบับนี้ทันที ซึ่งสภาองค์กรชุมชนตำบล 77 จังหวัด 7,327 ตำบล และองค์กรภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจะร่วมกันคัดค้านจนถึงที่สุด

ด้านนายสมจิต เกตุพิบูลย์ ประธานขบวนสวัสดิภาพชุมชน อ.พล ในฐานะตัวแทนชาวนา กล่าวย้ำว่า สนช.ต้องยุติการผลักดันออกกฏหมายข้าวฉบับนี้ แล้วรอให้การเลือกตั้งแล้วเสร็จ รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารถึงเริ่มกระบวนการร่าง พ.ร.บ.ข้าวกันใหม่ให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะตัวแทนชาวไร่ชาวนาเข้าไปมีส่วนร่วมแสดงความเห็นทุกขั้นตอน จัดทำประชาพิจารณ์ให้ครอบคลุมอย่างเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

“ข้าวผูกโยงเข้ากับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวชนบทมานานมาก พันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกแต่ละปีพวกเราก็คัดเลือกและเก็บรักษาจากผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ มีการพัฒนาคุณภาพพันธุ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ พันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์เหมาะสมกับสภาพดินที่แตกต่างกันไป เรื่องเหล่านี้ชาวนารู้ดี กฎหมายที่ สนช.กำลังจะออกมาบังคับใช้นั้นเป็นการทำลายวิถีชีวิตชาวนามากกว่า” นายสมจิตกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังแถลงข่าวเสร็จ คณะตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ที่เปิดแถลงข่าวได้พากันไปยื่นหนังสือคัดค้าน พ.ร.บ.ข้าวถึง สนช.ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...