xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
สระแก้ว - จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

วันนี้ (8 ก.พ.) นายกองวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาอาสารักษาดินแดน ซึ่งจัดขึ้นที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

ภายในงานได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ การอ่านสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การกล่าวคำปฏิญาณ รวมทั้งมอบเข็มอาสารักษาดินแดน จำนวน 7 นาย มอบเกียรติบัตรแก่สมาชิก อส. ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 10 นาย มอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนและมอบทุนการศึกษาแม่บ้านมหาดไทยให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและบุตรบุคลากร จำนวน 26 ทุน พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ผู้รับทุนการศึกษา และกำลังพลที่มาชุมนุม

สำหรับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน มีภารกิจเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ การป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยอุบัติภัย

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...