xs
xsm
sm
md
lg

4 อปท.เชียงรายจับมือทำเอ็มโอยู ร่วมเครือข่ายพัฒนา-ชูเป็นโมเดลไทยแลนด์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เชียงราย - 4 อปท.เมืองพ่อขุนฯ ลงนามทำเอ็มโอยูร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนา เชื่อมโยงท่องเที่ยวแหล่งศิลปะ-ธรรมชาติ ฯลฯ เล็งปั้นโครงการร่วมรอชงรัฐบาลใหม่

นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย, นายวิชัย เทพวัลย์ นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง, นายประสิทธิ์ แซ่หมี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ห้วยชมภู และนายรัติพงศ์ เทพสุภา นายก อบต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย ได้ลงนามเอ็มโอยูร่วมกันพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิตและสังคม เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานและบริการ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

นายวันชัยกล่าวว่า เมืองเชียงรายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีปัญหาตามมา เช่น ขยะ อุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง อปท.ต่างๆ ในพื้นที่สามารถแก้ไขได้และยังพัฒนาร่วมกันได้ดีกว่าต่างคนต่างทำ โดยเฉพาะตัวเมืองเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะมากมาย เช่น บ้านดำ วัดร่องขุ่น หอนาฬิกา วัดห้วยปลากั้ง ฯลฯ ส่วน อปท.โดยรอบเต็มไปด้วยขุนเขาที่งดงาม ความร่วมมือนี้จึงทำให้เกิดการเชื่อมการท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่าของพื้นที่โดยมีนครเชียงรายเป็นศูนย์กลางสนับสนุน

นายวันชัยกล่าวว่า เมื่อเมืองเชียงรายเติบโตขึ้น ก็เป็นโอกาสที่ท้องถิ่นโดยรอบจะได้ร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตไปด้วยกัน เช่น ผลักดันให้มีการพัฒนาถนนเชื่อมโยง 4 อปท. และในอนาคตก็สามารถขยาย อปท.เข้ามาร่วมมือได้อีกเรื่อยๆ ซึ่งกฎหมายเอื้อให้สามารถพัฒนาร่วมกันได้

ทั้งนี้ ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย ดอยฮาง ห้วยชมภู แม่กรณ์ อาจผลักดันให้สร้างถนนที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยงบประมาณ 100 ล้านบาท เพราะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับเมืองเชียงรายที่มีวัฒนธรรมล้านนา และอีก 3 อปท.ที่ต่างมีภูมิประเทศเป็นขุนเขาและป่าไม้ร่มรื่น ทั้งแม่น้ำกก น้ำพุร้อน น้ำตก แหล่งปลูกกาแฟชั้นดี แหล่งสินค้าโอทอป ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ ที่ตอนนี้เทศบาลนครเชียงรายกำลังสร้างแหล่งจำหน่ายที่ถนนบรรพปราการ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 3 เดือน

“ความร่วมมือนี้ถือเป็นโครงการนำร่องที่สามารถใช้เป็นต้นแบบได้ และในอนาคตก็จะแสวงหาความร่วมมือกับ อปท.อื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป โดยเฉพาะในอีก 3 เดือนข้างหน้าคาดว่าประเทศไทยจะมีรัฐบาลใหม่ ดังนั้นหาก อปท.มีความร่วมมือกันให้เข้มแข็งและมีโครงการใหม่ๆ ก็เชื่อว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างแน่นอน”

นายวิชัยกล่าวว่า พื้นที่ ต.ดอยฮางมีจำนวน 8 หมู่บ้าน ประชากรประมาณ 4,000 คน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มากกว่าครึ่ง และถือเป็นพื้นที่ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งเดียวที่ติดกับเทศบาลนครเชียงราย มีน้ำพุร้อนที่สะอาด น้ำตกห้วยแก้ว ฯลฯ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนิยมปั่นจักรยานไปเที่ยวต่อเนื่อง แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยากลำบากเพราะ 5 หมู่บ้านอยู่ในเขตป่า เอ็มโอยูครั้งนี้จึงเป็นผลดีต่อการพัฒนาร่วมกันมาก

นายประสิทธิ์กล่าวว่า พื้นที่ห้วยชมภูมีประชากรกว่า 11,600 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ลาหู่ เย้า และลีซอ แต่ก็เป็นพื้นที่ป่าเขาที่เป็นธรรมชาติ และแหล่งปลูกกาแฟพันธุ์ดี-พืชผลเมืองหนาวต่างๆ มากมาย ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานาน จึงเริ่มมีโฮมสเตย์รองรับ และระหว่างวันที่ 27-28 ม.ค.นี้ก็จะจัดงานแสดงวัฒนธรรม 4 กลุ่มชาติพันธุ์ที่บ้านแม่มอญอีกด้วย ดังนั้น หากมีการเชื่อมโยงการพัฒนาทั้ง 4 อปท.โดยเฉพาะมีถนนถึงกันก็จะทำให้เกิดการพัฒนารองรับการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

ด้านนายรัติพงศ์กล่าวว่า ต.แม่กรณ์เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการบริหารจัดการเรื่องขยะ โดยเฉพาะหมู่บ้านเมืองลัว ซึ่งคณะรัฐมนตรีสัญจรได้ไปเยี่ยมชมเมื่อเร็วๆ นี้ สามารถเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนได้ และยังสามารถร่วมกันพัฒนาด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...