xs
xsm
sm
md
lg

พช.น่านเร่งสางปมยัดเยียดที่นอนหมอนมุ้ง-สินค้าไร้อัตลักษณ์ ลงชุมชนท่องเที่ยว OTOP เมืองปัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น่าน - พัฒนาชุมชนน่านเร่งตรวจสอบปมยัดเยียดที่นอนหมอนมุ้ง-สินค้าไร้อัตลักษณ์ท้องถิ่น ชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีฯ ปัว ระบุจ่ายงบผ่านอำเภอ


หลังชาวบ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านตามโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีของกรมพัฒนาชุมชน ได้ออกมาร้องเรียนว่ามีการยัดเยียดโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ที่นอนพร้อมผ้าปู มุ้ง หมอน แผ่นสติกเกอร์ติดตู้เย็น ผ้าทอลายไทลื้อ หมวก เสื้อยืด โตกอาหาร ถุงพลาสติก ซึ่งบางอย่างไม่ตรงอัตลักษณ์ท้องถิ่น วัสดุหลายแบบชุมชนผลิตได้แต่กลับไปซื้อจากที่อื่นมาส่งมอบให้ ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ทางกรมพัฒนาชุมชนสั่งเร่งตรวจสอบแล้ว ซึ่งบ้านร้องแง ต.วรนคร อ.ปัว เป็น 1 ใน 2 หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยงบประมานส่งผ่านให้ทางอำเภอปัวเป็นผู้ดำเนินการตามกรอบกิจกรรมตามเอกลักษณ์ บริบทของชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชน

จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทางพัฒนาการอำเภอปัวได้ชี้แจงผลดำเนินการตามกรอบกิจกรรม ทั้งการสร้างความเข้าใจ การอบรม พัฒนาผู้นำชุมชน กองทุนหนุนเสริม และพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว

กรณีโปสเตอร์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ได้จัดพิมพ์แผ่นพับหมู่บ้าน 10,000 แผ่นในราคาแผ่นละ 2 บาท และโปสเตอร์หมู่บ้านละ 7,300 แผ่น แผ่นละ 5 บาท เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ไปจนถึงระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตลอดทั้งปี ซึ่งปริมาณสั่งพิมพ์มีผลให้ได้ราคาถูกลงด้วย

ส่วนวัสดุสินค้าที่ระลึก ก่อนสั่งผลิตได้สอบถามความต้องการชุมชนแล้ว ขณะที่วัสดุสนับสนุนโฮมสเตย์ที่เป็นเครื่องนอนสไตล์วิถีไทลื้อ ได้สั่งผลิตจากชุมชนบ้านเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวฯ เช่นกัน และที่ไม่ได้จ้างบ้านร้องแงผลิตนั้นเนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างทางราชการ

อย่างไรก็ตาม จะเข้าตรวจสอบวัสดุต่างๆ ที่ส่งมอบต่อชุมชนอีกครั้งว่าเป็นไปตามข้อร้องเรียนของทางชุมชนหรือไม่ และเร่งหาแนวทางแก้ไข พร้อมกับสร้างความเข้าใจกับทางหมู่บ้านต่อไป

สำหรับโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จ.น่าน ดำเนินการตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. 61 ใน 15 อำเภอ รวม 63 หมู่บ้าน ภายใต้งบประมานเบิกจ่าย 32 ล้านบาท สามารถดำเนินการกรอบกิจกรรมด้านการสร้างความเข้าใจกองทุนหนุนเสริม อบรมแกนนำ ข้อมูลชุมชน นักเล่าเรื่องชุมชน หมู่บ้านโฮมสเตย์ ได้ตามแผน 100% ครบทั้ง 63 ชุมชน ส่วนด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดำเนินการไปได้ 75% การพัฒนาสินค้าชุมชนและบริการ 55% และพัฒนาภูมิทัศน์ทำได้เพียง 20% ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการด้านต่างๆ ได้มากหรือน้อยเป็นไปตามศักยภาพ และความพร้อมของแต่ละหมู่บ้านด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...