xs
xsm
sm
md
lg

ประชุมด่วนหามาตรการดูแลพระสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นครปฐม - รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมด่วน เน้นดูแลความปลอดภัยพระภิกษุ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังคนร้ายบุกยิงพระภิกษุมรณภาพ พร้อมดูแลพระที่อาพาธจากเหตุการณ์ดังกล่าว

วันนี้ (20 ม.ค.) ที่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เรียกประชุมวาระเร่งด่วน เพื่อติดตามสถานการณ์และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลคณะสงฆ์ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ กรณีที่มีผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ ยิงถล่มพระสงฆ์วัดรัตนานุภาพ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จนเจ้าอาวาส และพระลูกวัดมรณภาพและบาดเจ็บ โดยมี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการ พศ. รอง ผอ.พศ. ผู้ตรวจราชการ พศ. ผู้บริหารระดับสูง พศ. ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง

หลังจากประชุมเสร็จ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า วันนี้ได้เรียกประชุมโดยมีประเด็นหลักๆ คือ การดูแลคณะสงฆ์ วัดในระยะเฉพาะหน้า ซึ่งได้หารือกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลงานศพของของพระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ เจ้าอาวาส และเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี พระสมุห์อรรถพร ขุนอำไพ จะดูแลงานศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปอย่างสมเกียรติ ซึ่งงานศพได้ในพระสังฆราชานุเคราะห์ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยทางสำนักพระพุทธศาสนาได้เข้าไปร่วมปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมและให้เรียบร้อย รวมทั้งเข้าไปดูแลพระอีก 2 รูป ที่ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยจะดูแลให้ดีที่สุด พร้อมจะดูแลเยียวยาและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

เรื่องเร่งด่วนเฉพาะหน้าอีกเรื่อง คือ การดูแลความปลอดภัย การปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ ของคณะสงฆ์ในพื้นที่ ทางสำนักงานพระพุทธศาสนา ได้ประสานไปยังหน่วยงานความมั่งคง ไม่ว่าจะเป็น กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ศอ.บต. ตำรวจ ได้มีการประสานจัดให้มีการดูแลความปลอดภัย จะมีการประสานงานต่อเนื่อง ส่วนเรื่องการบิณฑบาต ซึ่งได้รับรายงานจากหน่วยงานด้านความมั่นคงมาถึงเรื่องความปลอดภัย แต่การออกบิณฑบาตเป็นกิจตามแนวทางปฏิบัติของคณะสงฆ์ แต่ก็ขึ้นอยู่กับแนวทางการตกลงระหว่างคณะสงฆ์ ผู้แทนพระพุทธศาสนา และหน่วยงานความมั่งคงในพื้นที่ ถ้าเห็นว่าไม่สมควรที่จะออกบิณฑบาตเวลานี้ ทางพระพุทธศาสนา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด จะมีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยเป็นหลัก

และทางพระพุทธศาสนา จะนำเอาข้อมูลพื้นฐานเรื่องเสนาอาสนะ สถานที่ประกอบศาสนกิจของวัด หรือสำนักสงฆ์ กุฏิที่พักของพระสงฆ์ ความปลอดภัยของวัด เช่น มีรั้วรอบขอบชิดหรือไม่ ขาดแคลนหรือไม่ ก็ได้จัดทำข้อมูลมา เพื่อทางพระพุทธศาสนาจะได้จัดงบประมาณลงไปดำเนินการ รวมถึงการดูแลสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง สิ่งที่ขาดแคลนของคณะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นเสนาอาสนะ ปัจจัยที่ที่ดำรงชีวิตของคณะสงฆ์

หลังจากนี้คือการดูแลคณะสงฆ์ในระยะต่อไป ที่สำคัญคือ ทางพระพุทธศาสนา จะปรับการบริหารของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทางพระพุทธศาสนาได้รับแนวทางจากรัฐบาลเพื่อมอบหมายให้รอง ผอ.พศ. 1 ท่าน ดูแลงานพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนใต้ เพิ่มเป็นพิเศษจากงานปกติ เพื่อเป็นหลักประกันว่างานบริหารสำนักพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนใต้มีผู้รับผิดชอบหลัก

โดยให้ทาง พ.ต.ท.พงศ์พร ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาไปพิจารณามอบหมาย รอง ผอ.พระพุทธศาสนา และยังมีผู้ตรวจราชการของพระพุทธศาสนาอีก 1 ท่านเข้าไปช่วยดูแล และจะมีหัวหน้ากลุ่มสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะทำหน้าที่ผู้อำนวยการระดับสูง หรืออำนวยการการทำงานของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ ซึ่งคิดว่าการปรับครั้งนี้ทำให้การดูแลคณะสงฆ์ในพื้นที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การประสานงานของพระพุทธศาสนาและหน่วยงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะดำเนินการเร่งด่วน

นอกจากนั้น ทางสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ขอประสานงานโดยตรงกับหน่วยงานความมั่งคง เช่น การที่จะต้องมีผู้บริหารระดับสูงของ พศ.เข้าไปร่วมประชุมเป็นรอบวาระกับหน่วงงานความมั่งคง เพื่อให้ได้รับทราบสถานการณ์ ความเป็นไปของจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถนำมาปรับปรุงแนวทาง ปรับปรุงมาตรการในการปรับตัวและดูแลคณะสงฆ์ มาตรการการบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่าย พศ. และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ทั้งเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัย และในส่วนของการตรวจราชการของพระพุทธศาสนา จะขอไปเชื่อมต่อการตรวจราชการร่วมกับงานตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงงานของคณะสงฆ์ งานดูแลพระพุทธศาสนาระยะยาวต่อไปSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...