xs
xsm
sm
md
lg

ร.ร.วัดบวรนิเวศ ร่วม ม.กรุงเทพผนึกพลังสร้างคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศฯ ดูงานประสานความร่วมมือกับ ม.กรุงเทพ หวังร่วมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่โลกการศึกษาทศวรรษที่ 21 เดินหน้าสร้างคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ และกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ให้แก่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

โดยมี ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมผู้บริหารคณะต่างๆ ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ


ผศ.กิตติบดี ใยพูล ปฏิบัติหน้าที่นายกสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า โรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีระบบนิเวศทางการศึกษาที่พร้อมสำหรับการสร้างคนคุณภาพ ทั้งในทางประวัติศาสตร์ (120 ปี) ฐานสนับสนุนโรงเรียนจากวัด โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต และชุมชนศิษย์เก่าที่แข็งแกร่ง จุดเด่นอีกประการคือ โรงเรียนมีขนาดของนักเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ดังนั้น สมาคมศิษย์เก่าฯ จึงสนใจแลกเปลี่ยนข้อมูลและต้องการประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่เด่นชัดในด้านนวัตกรรม และหลักสูตรใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์กับโลกยุคดิจิทัล เพื่อช่วยสนับสนุนกิจการของสมาคมและโรงเรียนต่อไป

ผศ.ลักคณา วรศิลป์ชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีการปรับตัวอย่างมากในยุค Education Disruption มหาวิทยาลัยได้เปิดสาขาวิชาใหม่ๆ ที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจยุคดิจิทัล เช่น หลักสูตรการบ่มเพาะ Startups Enterprises หลักสูตรเกมและสื่ออินเทอร์แอ็กทีฟ การผลิตสื่อนวัตกรรม การตลาดดิจิทัล เป็นต้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI (Artificial intelligence)

โดยมีโครงการ Young AI Robotics เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ซึ่งผลจากความร่วมมือกันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมให้การสนับสนุนในฐานะหุ้นส่วนทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยเฉพาะหลักสูตร English Digital การฝึกอบรมครูอาจารย์อย่างเป็นระบบ และการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน

นอกจากนี้ โรงเรียนวัดบวรนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเข้าร่วมโครงการ Young AI Robotics เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้าน AI และหุ่นยนต์อีกด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...