xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กป้อม” เปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ จ.ชลบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - รองนายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ จ.ชลบุรี  หวังยกระดับแรงงานในพื้นที่อีอีซีให้ตรงตามความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายแบบครบวงจร

วันนี้ (17 ม.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี พร้อมเยี่ยมกิจกรรมความร่วมมือในการพัฒนาแรงงานจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา กิจกรรมนัดพบแรงงาน มหกรรมอาชีพ และการเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,500 คน
 
สำหรับการเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการด้านแรงงานในพื้นที่อีอีซีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดทำฐานข้อมูลด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการในการพัฒนาแรงงานให้เป็นรูปธรรม ไปจนถึงการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และสถาบันการศึกษา

และให้บริการด้านแรงงานที่ครอบคลุม ทั้งการจัดหาแรงงาน การพัฒนาฝีมือแรงงาน สวัสดิการแรงงาน รวมทั้งความปลอดภัยในการทำงาน และประกันสังคม รองรับการพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่อีอีซีให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบกิจการที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ อีอีซี

การดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าวจะมุ่งเน้นการทำงานที่บูรณาการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐ ทั้งจากส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดยกำหนดมาตรการที่จะขับเคลื่อนใน 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ที่จะต้องเร่งดำเนินการจัดหาแรงงานที่ขาดแคลนในพื้นที่อีอีซี จำนวน 14,767 คน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือสำนักงานอีอีซี ในการสำรวจความต้องการ

ขณะที่ระยะกลาง มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยอาศัยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ตั้งแต่การร่วมกันออกแบบหลักสูตร การแลกเปลี่ยนวิทยากรในการฝึกอบรม รวมถึงการดำเนินโครงการต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงาน และเรียนรู้โลกของการทำงานจริง นำไปสู่การจ้างงานทันทีหลังจากจบการศึกษา ซึ่งในปี 2562 มีแผนที่จะพัฒนาแรงงานคุณภาพ หรือ superworker ในพื้นที่ EEC จำนวน 7,580 คน
 
นอกจากนั้น ยังจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล และวางแผนร่วมกันในการกำหนดมาตรการด้านแรงงาน รองรับการพัฒนาโครงการพื้นฐานและการลงทุนอื่นๆ ในพื้นที่อีอีซี เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง 3 สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา

ส่วนระยะยาว คือ การปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาคนของประเทศทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการคิด (mind set) การเรียนการสอน และการฝึกอบรม จนไปถึงการทำงานที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลและวางแผนในระยะยาวSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...