xs
xsm
sm
md
lg

พบน้ำในบึงที่โรงแรมหรูปล่อยน้ำเสีย มีความสกปรกสูงและเน่าเสีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กาฬสินธุ์ - หลายหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำในหนองบึงไฮ เพื่อตรวจวัดคุณภาพ และตรวจหาเชื้อโรค หลังชาวบ้านร้องโรงแรมหรูปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ เบื้องต้นพบน้ำมีความสกปรกสูงและเน่าเสีย

จากกรณีชาวบ้านใน ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ หลังได้รับความเดือดร้อนจากโรงแรมหรูแห่งหนึ่งปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะประจำตำบลหนองบึงไฮ ชาวบ้านในบ้านหนองไฮ หมู่ 4 ต.หลุบ อ.เมือง นำน้ำไปใช้ทำการอุปโภคบริโภค รวมทั้งลงหาจับปลา เก็บพืชผักกินไม่ได้ เพราะกลิ่นเหม็น และ น้ำสกปรก กระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตมานาน

ล่าสุด วันนี้ (20 ธ.ค.) นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ สุชาดา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ นายสมชาย ไชยเดช ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นตรวจวัดคุณภาพน้ำ พร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำในหนองบึงไฮ บ้านเตาไห ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะประจำตำบลที่ชาวบ้านใช้ในการอุปโภค บริโภค

ทั้งนี้ เพื่อตรวจหาการปนเปื้อนและเชื้อโรค รวมทั้งค่าความสกปรกที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน หลังชาวบ้านร้องเรียนและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาโรงแรมหนึ่งหนึ่งที่อยู่ติดกับแหล่งน้ำปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะทำให้น้ำในอ่างมีกลิ่นเน่าเหม็น และส่งให้ชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเป็นโรคผิวหนังและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยจากการตรวจสอบและสุ่มเก็บตัวอย่างของเจ้าหน้าที่เบื้องต้น พบว่า พบน้ำเสียที่ถูกระบายจากโรงแรมและชุมชนลงสู่หนองบึงไฮนั้น มีสภาพเน่าเสีย มีความสกปรกสูง มีกลิ่นเหม็น มีออกซิเจนละลายในน้ำต่ำแต่เมื่อตรวจสอบน้ำในหนองบึงไฮโดยรอบพบว่า สภาพน้ำขุ่น สีดำ มีออกซิเจนระบายในน้ำระดับดี ซึ่งพบว่าสิ่งมีชีวิต กุ้ง หอย ปู ปลายังสามารถอาศัยอยู่ได้


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันเป็นสภาวะหน้าแล้งน้ำไม่มีการหมุนเวียน อาจจะส่งผลให้คุณภาพน้ำหนองบึงไฮเสื่อมโทรมลง และกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของประชาชนรอบหนองบึงไฮได้ ทั้งนี้จากการตรวจสอบบริเวณที่จุดน้ำเสียไหลลงมาพบมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำเป็นศูนย์ ส่วนการเก็บตัวอย่างตรวจหาสารปนเปื้อนและค่าความสกปรกที่อาจเป็นสาเหตุอันตรายต่อสุขภาพนั้นจะต้องรอผลการตรวจจากห้องแล็ปอย่างละเอียด

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่น้ำเสียที่ไหลลงในหนองบึงไฮมาพบว่าเป็นน้ำเสียจากการใช้อุปโภค บริโภคของโรงแรมดังกล่าว ซึ่งไหลมาสมทบกับน้ำเสียจากบ้านเรือนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ในละแวกนั้น โดยผ่านท่อระบายน้ำของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบภายในโรงแรม ผู้ประกอบการได้ทำการอุดท่อน้ำทิ้งทั้งหมด และน้ำไปใช้ในกิจการโรงแรม และเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดปากท่อน้ำที่ไหลออกมาจากบ้านเรือนของชุมชน เพื่อไม่ให้น้ำเสียไหลลงมาอีก พร้อมกับเตรียมประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ขณะที่ นายประยงค์ ภารสุวรรณ ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ระบุว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง เนื่องจากปัญหาสะสมและมีการปล่อยเรื้อรังมานานกว่า 3 ปีแล้ว จนทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบทั้งสุขภาพ หลายคนป่วยเป็นโรคผิวหนัง อีกทั้งยังได้รับความเดือดร้อนในเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีกลิ่นเหม็นอีกด้วย ชาวบ้านจึงอยากให้เจ้าของโรงแรมออกมาแสดงความรับผิดชอบ และหาทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

รวมทั้งเรียกร้องให้ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขระยะยาว เพราะท่อที่ระบายน้ำเสียลงมานั้นเป็นของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีก


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...