xs
xsm
sm
md
lg

ยอมไม่ได้! มัคคุเทศก์ไทยตั้งรางวัลนำจับไกด์ต่างด้าว-เถ้าแก่ทัวร์จ้างไกด์เถื่อน สูงสุดหัวละแสน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เชียงใหม่/กระบี่ - สมาพันธ์มัคคุเทศก์ไทยลงมติ..ตั้งรางวัลนำจับล่าไกด์เถื่อน-บริษัททัวร์จ้างไกด์ผิดกฎหมาย ประกาศจ่ายคนนำจับ-แจ้งเบาะแสจนคดีถึงที่สุด สูงสุดรายละแสน

นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา เปิดเผยถึงผลการประชุมใหญ่สมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ซึ่งมีองค์กรมัคคุเทศก์ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมที่กระบี่ วานนี้ (9 ธ.ค.) รวม 18 องค์กร

ที่ประชุมมีมติเรื่อง Job Order เป็นเอกฉันท์ให้ชะลอการยกเลิกออกไปก่อน และให้ตั้งคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาถึงผลดี-ผลเสียการมี Job Order ว่าเป็นอย่างไร เพราะJob Order กำหนดให้มีขึ้นโดยคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยอาศัยอำนาจตามความใน พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้วมีเป้าหมายดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวเป็นหลัก รองลงมาคือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของมัคคุเทศก์ในขณะปฏิบัติหน้าที่

ดังนั้น ถ้าพิจารณาจากเป้าหมาย Job Oder แล้วเป็นการคุ้มครองนักท่องเที่ยว รองลงมาคือคุ้มครองมัคคุเทศก์ ไม่มีข้อความที่บ่งชี้ว่าต้องการคุ้มครองผู้ประกอบธุรกิจ ถ้าจะยกเลิกแล้วจะมีมาตรการอะไรมารองรับ และถ้ายังคงมีอยู่จะเป็นรูปแบบวิธีใด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบควรจะเป็นอย่างไร

ทางสมาพันธ์ฯ จะนำรายละเอียดเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยยวฯ ในโอกาสที่สมาพันธ์จะนำคณะกรรมการเข้าพบ เพื่อแจ้งปัญหาต่างๆ ที่ต้องได้รับการแก้ไขในรอบ 1 ปีที่ผ่านต่อไป

นายมานพยังบอกด้วยว่า ที่ประชุมสมาพันธ์ฯ ยังมีมติตั้งรางวัลนำจับ หรือชี้ช่องให้สามารถจับกุมคนต่างด้าวที่ลักลอบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย โดยได้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดหัวละ 50,000 บาท, ให้รางวัลนำจับ หรือชี้ช่องแจ้งเบาะแส บริษัทนำเที่ยวหรือผู้จ้างวานใช้คนต่างด้าวให้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์โดยผิดกฎหมายและดำเนินคดีจนถึงที่สุดบริษัทละ 100,000 บาท

นอกจากนี้ สมาพันธ์ฯ ยังตั้งรางวัลให้ผู้ที่สามารถชี้เบาะแสการเรียกรับสินบน หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ของเจ้าหน้าที่บางราย และสามารถดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์หรือฟ้องร้องดำเนินคดีได้จนคดีถึงที่สุด รายละ 50,000 บาทด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ สมาพันธ์ฯ ยังมีมติเรื่องเครื่องแต่งกายมัคคุเทศก์ว่าสมควรยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการแต่งกายฯ ที่มีอยู่, ให้แก้ไข-หาแนวทางให้มัคคุเทศก์สามารถรับงานตรงจากนักท่องเที่ยวได้โดยไม่ผ่านบริษัทนำเที่ยว และติดตามความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งสภามัคคุเทศก์ฯ จากรัฐมนตรีต่อไปด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...