xs
xsm
sm
md
lg

ก.ศึกษาฯ ประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ระยอง- กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง หวังพัฒนาเด็กระยองให้เป็นผู้นำที่สร้างสรรค์สังคมดิจิทัล ทันสังคม อุดมปัญญา

วันนี้ (7 ธ.ค.) พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง โดยมี นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วม

นายอโณทัย กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยคาดหวังให้เด็กระยองเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์สังคมดิจิทัล คนระยองรู้รากเหง้าเท่าทันสังคม อุดมปัญญา จิตใจดีมีวินัย มีรายได้ใส่ใจคุณภาพ พัฒนาเมืองระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

ขณะที่ พลอ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า นโยบายการจัดให้มีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เกิดขึ้นจากภาคีเครือข่ายการศึกษา และคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้ให้ความคิดแก่คณะรัฐมนตรีว่าน่าจะมีพื้นที่นวัตกรรมเกิดขึ้น เพื่อที่จะให้การทำงานของสถานศึกษาในบางพื้นที่เดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...