xs
xsm
sm
md
lg

“เชียงราย” ปรับแผนปราบยาเร่งด่วน พุ่งเป้า 1 พันตำบลแหล่งพักยานรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เชียงราย - พ่อเมืองเชียงราย ระดมทหาร-ตำรวจ-นรข.-ตชด.ยันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เวิร์กชอปแผนล้างบางผู้ค้า-ผู้เสพ หลังยานรกทะลักหนัก พุ่งเป้า 1 พันตำบลแหล่งพัก-สกัดเส้นทางส่งเคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น

วันนี้ (3 ธ.ค. 61) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและลดปัญหาการลักลอบนำเข้า ลำเลียง และแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ จ.เชียงราย ระยะเร่งด่วน 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย. 2561 - ม.ค. 2562 ที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ชายแดนไทย-สปป.ลาว อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ หน่วยงานทหารทั้ง ฉก.ม.2 ฉก.ทพ.31 กองกำลังผาเมือง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย ตำรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เข้าร่วมทั้งสิ้น 1,500 คน

ที่ประชุมได้ให้ภาพรวมของสถานการณ์ยาเสพติดว่ายังคงมีเคมีภัณฑ์ที่ลักลอบลำเลียงเข้าไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดนอกประเทศ โดยเฉพาะชายแดนไทย-พม่า และพม่า-จีน อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปฏิบัติการกดดันต่อชุมชนชายแดนที่เป็นแหล่งนำเข้าและพักยาเสพติดทุกรูปแบบ ด้วยการบูรณาทุกฝ่ายจัดทำแผนลดระดับปัญหายาเสพติดใน 1,000 ตำบล ควบคู่กับการลดผลกระทบที่เกิดอาชญากรรม และนำผู้เสพที่มีอาการทางจิตเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูด้วย

นายประจญกล่าวว่า การลักลอบนำเข้ายาบ้ายังเป็นเรื่องสำคัญของไทย ส่วนประเภทไอซ์ เฮโรอีนและกัญชานั้นมักถูกลำเลียงผ่านไทยไปยังประเทศที่ 3 แต่เส้นทางหลักยังเป็นพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น เพื่อให้แผนระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวสัมฤทธิผลจึงจะเร่งส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในกวาดล้างแหล่งผลิตแหล่งพักยา และขบวนการค้ายาเสพติดนอกประเทศไปพร้อมๆ กันด้วย

นายประจญกล่าวอีกว่าจะมีการกดดันชุมชนชายแดนที่เป็นแหล่งนำเข้า และพักยาเสพติดทุกรูปแบบ รวมถึงการใช้กลไกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นกำลังหลักในการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังในเขตหมู่บ้านและตำบล โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 2 พื้นที่ คือ พื้นที่อำเภอชายแดน และอำเภอพื้นที่พิเศษ ได้แก่ อ.เชียงของ แม่ฟ้าหลวง แม่สาย แม่จัน เชียงแสน เวียงแก่น เทิง ดอยหลวง เวียงเชียงรุ้ง และพื้นที่อำเภอตอนใน โดยให้นายอำเภอประสานความร่วมมือกับกองกำลังป้องกันชายแดนทำแผนปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบหรือรีเอกซเรย์ตามหมู่บ้านที่มีข่าวสารการเป็นที่พักยาเสพติด และทำการแก้ไขปัญหาทุกมิติ เมื่อพบผู้เสพก็นำเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสม ฯลฯ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ยั่งยืน และจะประเมินผลอีกครั้งเมื่อครบกำหนดเวลาตามแผน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...