xs
xsm
sm
md
lg

ราชบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น แปรรูปขยะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ราชบุรี - จังหวัดราชบุรี เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น แปรรูปขยะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า พร้อมชี้แจงผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

วันนี้ (19 พ.ย.) ที่ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อเป็นการประชุมเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี

โดยมี นายเล็ก แก้วพรายตา กำนันตำบลทุ่งหลวง กล่าวต้อนคณะทีมงานที่ปรึกษาโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนกว่า 200 คน ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี

ซึ่งมี ดร.อนุศักดิ์ บิสลาม ที่ปรึกษาโครงการฯ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากรผู้บรรยายในการชี้แจงโครงการดังกล่าว และมี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย พิศาลผล เลขานุการนายก อบจ.ราชบุรี น.ส.สุกี ศรีสุเทพ ปลัด อบจ.ราชบุรี ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในเขตอำเภอปากท่อ และอำเภอจอมบึง และนางนงลักษณ์ พรหมสถิต ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8

ทั้งนี้ จังหวัดราชบุรีมีปริมาณขยะมากเป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ มีปริมาณขยะตกวันละประมาณ 833 ตัน/วัน ดำเนินการจัดเก็บได้ 626 ตัน/วัน และจัดเก็บไม่ได้ประมาณ 206 ตัน/วัน เนื่องจากที่กำจัดขยะไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ซึ่งจากการศึกษาของทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ปรึกษาฯ โครงการนี้ มองว่าพื้นที่ในจังหวัดราชบุรีที่มีความเหมาะสมในการจัดสร้างที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร มี 3 แห่งด้วยกัน คือ

1.พื้นที่ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ 2.พื้นที่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี และ 3.พื้นที่ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าเห็นเหมาะสมหรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการสร้างโรงไฟฟ้าในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการกำจัดขยะให้หมดไปด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ขนาดเทคโนโลยี 7 mw. พลังงานคาคการณ์จำหน่ายไฟฟ้าได้ 6 mw. และสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ 400-500 ตัน/วัน ซึ่งสามารถป้อนขยะเข้าเตาเผา 400 ตัน/วัน โดยมีรูปแบบการลงทุน เป็นภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน 100% ในวงเงิน 1,492 ล้านบาท และมี อบจ.ราชบุรี เป็นเจ้าภาพกำกับดูแล

โดยจะคิดค่ากำจัดขยะมูลฝอย 450 บาท/ตัน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงได้จัดการประชุมเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดราชบุรี ขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.61 ที่ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ ซึ่งในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็น มีประชาชนเห็นด้วยในการสานต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และวันที่ 16 พ.ย.61 ที่ ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี ซึ่งในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นมีประชาชนไม่เห็นด้วยในการสานต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

และวันนี้ 19 พ.ย.61 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ ในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นมีประชาชนไม่เห็นด้วยในการสานต่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพราะเนื่องจากในพื้นที่ ม.1 ต.ทุ่งหลวง มีปัญหาที่เกิดจากโรงกำจัดขยะภายในพื้นที่อยู่แล้ว แต่เห็นด้วยที่ภาครัฐหรือหน่วยงานใดก็ตามจัดตั้งโครงการคัดแยกขยะภายในชุมชนเสียก่อน

อย่างไรก็ดี ทางด้าน นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวปิดท้ายในการประชุมเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงดังกล่าว ว่า การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นเพียงการจัดทำประชาคมโครงการ และเป็นการเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล ส่วนจะเห็นด้วยหรือไม่ อันนี้ขึ้นอยู่ที่ประชาชนในพื้นที่ที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...