xs
xsm
sm
md
lg

ผวาวัวตายควายล้ม! ปศุสัตว์ประกาศเขตโรคระบาดร้ายแรงทั่ว “บ้านธิ” รอยต่อเชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ลำพูน - เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อ-วัวนมหลายพื้นที่ของลำพูนยันรอยต่อแม่ออน-เชียงใหม่ผวาวัวตายควายล้ม หลังพบโรคปากและเท้าเปื่อยระบาด “บ้านธิ” ปศุสัตว์ต้องประกาศเขตคุมเข้มยาวถึงเดือนหน้า

ขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนื้อพันธุ์บราห์มัน และวัวนมหลายพื้นที่ของลำพูน รวมถึงเขตรอยต่อกับเชียงใหม่ที่เลี้ยงวัวจำนวนมากหลายหมื่นตัว ทั้งบ้านสันพระเจ้าแดง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ-อ.แม่ทา อ.เมืองลำพูน และเขตติดต่อ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ต่างพากันหวั่นวิตกกันทั่วหลังเกิดโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เลี้ยงขึ้น

ขณะที่ปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน ได้มีหนังสือประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ลงนามโดยนายกีรติ ธิแจ้ ปศุสัตว์อำเภอบ้านธิ โดยระบุว่า พบโคเนื้อป่วยเป็นโรคระบาดชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย ท้องที่บ้านสันพระเจ้าแดง หมู่ที่ 6 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ ที่อาจติดต่อไปยังโค กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์กีบคู่ได้

โดยประกาศเขตควบคุมโรคระบาดนี้ครอบคลุมพื้นที่บ้านสันพระเจ้าแดงไปทางทิศเหนือจด อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ทิศใต้จด ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ด้านทิศตะวันออกจด ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา และทางทิศตะวันตกจด ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านตำบลห้วยยาบ และตำบลบ้านธิ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.-6 ธ.ค. 61 เป็นเวลา 1 เดือนนับตั้งแต่วันประกาศ

นอกจากนั้น ยังห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือซากสัตว์ ห้ามมิให้เจ้าของหรือบุคคลใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยในพื้นที่ และเมื่อพบสัตว์มีอาการป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 12 ชั่วโมง และหากมีการเคลื่อนย้ายให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ หากพบว่ามีสัตว์เลี้ยงเสียชีวิตให้ทำการฝังซากสัตว์ไม่น้อยกว่าระดับผิวดิน 50 เซนติเมตร หากเป็นซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์ หรือเจ้าของซากสัตว์ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสัตวแพทย์ทุกประการ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...