xs
xsm
sm
md
lg

นครนายกดึงเยาวชนโปรโมตชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พช.นครนายก ฝึกอบรมเชื่องโยงการตลาดออนไลน์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

น.ส.ปรานี นาคะนาถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก โดยมี นายจำเริญ แหวนเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเยาวชนรุ่นใหม่จาก 20 ชุมชน ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรม ณ วังรีรีสอร์ท ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวว่า กิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ กับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เป็นการฝึกอบรมการเชื่อมโยงการตลาด online ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครนายก วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้แก่ชุมชน โดยการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว (เมืองหลัก เมืองรอง ชุมชน) ให้มีความโดดเด่น มีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว และพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม

นายจำเริญ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเป้าหมายทั้ง 20 หมู่บ้านแล้ว และได้สนับสนุนเครื่องมือในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพ รวมทั้งประสานวิทยากรที่มีความสามารถจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝึกอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น หลักสูตรหัวข้อ “การค้นหาอัตลักษณ์และเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ OTOP และตกแต่งภาพเบื้องต้น การออกแบบสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงการตลาด online สู่การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบขึ้นSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...