xs
xsm
sm
md
lg

11 หน่วยงานร่วมรณรงค์ “ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ” หวังสร้างเยาวชนคนดีให้สังคม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวขอนแก่น - 11 หน่วยงานผนึกพลังร่วมจัดงาน Smart teen 4.0 สุขภาวะทางเพศ (ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 หวังสร้างเยาวชนคนดีให้สังคม

วันนี้ (17 ก.ย.) ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 ขอนแก่น ได้มีการจัดเวทีรณรงค์ Smart teen 4.0 สุขภาวะทางเพศ (ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ) เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายวัฒนพล ไชยมณี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด มีเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 450 คน

โดยงานดังกล่าวมีหน่วยงานร่วมจัด 11 องค์กร เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น คลินิกวัยรุ่นโรงพยาบาลขอนแก่น คลินิก สวท. สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เทศบาลเมืองศิลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง มูลนิธิไทยอาทร บริษัทเอ็มเค สุกี้ จำกัด


นายวัฒนพล ไชยมณี ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงเวทีรณรงค์ Smart teen 4.0 สุขภาวะทางเพศ ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 ว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศ การติดเชื้อเอชไอวี/โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การป้องกัน การวางแผนครอบครัว การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และโรคผิวหนัง

ส่วนกิจกรรมบนเวทีมีการแสดงละคร การพูดคุยเรื่องเล่าเร้าพลังจากแกนนำเยาวชน การแสดงดนตรี การตอบคำถามชิงรางวัล และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเป็นการให้ความรู้เชิงวิชาการผ่านทางกิจกรรมที่สนุกสนาน

นายวัฒนพลกล่าวว่า ขอให้เยาวชนที่เข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนี้ในการพัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้การดูแลตนเองทางสุขภาพ มีระเบียบวินัย และยังมีโอกาสได้ศึกษาต่อทั้งวิชาสายสามัญ และวิชาชีพอื่นๆ ตามที่ต้องการ การเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย แต่เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และออกไปใช้ชีวิตเป็นคนดีของสังคมต่อไป ขอเพียงสังคม ครอบครัวให้โอกาสเท่านั้น

ด้านนายเจริญ นันทะระ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) และเอกชนร่วม11 หน่วยงาน ในปี 2561 ที่ผ่านมาศูนย์ฝึกฯ ได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศในเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างแกนนำเยาวชน และการให้ความรู้แก่เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาวะทางเพศที่ดีและปลอดภัย ในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของเยาวชน

แม้โครงการได้สิ้นสุดไปแล้ว แต่ก็ยังมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนในศูนย์ฝึกมีสุขภาวะทางเพศที่ดี (ไม่เสพ ไม่ท้อง ไม่ติดเชื้อ) และพร้อมที่จะออกไปเป็นคนดีของสังคมต่อไป

สำหรับสถิติการกลับมาเข้ามาในศูนย์ฝึกอีกครั้งของเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ เขต 4 จังหวัดขอนแก่นนั้น ในปีที่ผ่านมามีเยาวชนได้รับการปล่อยตัวประมาณ 300 กว่าคน แต่กลับมาทำความผิดซ้ำจำนวน 4 คน ในขณะที่สถิติทั่วประเทศจะมีผู้กลับมาทำความผิดซ้ำประมาณ 30% ซึ่งสาเหตุที่เด็กกลับมาทำผิดซ้ำเนื่องจากอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ สังคม ครอบครัวไม่ยอมรับ และไม่มีรายได้ ไม่มีงานทำ

ดังนั้น ทางศูนย์ฝึกฯ จึงได้หาเครือข่ายบริษัทเอกชนเพื่อให้รับเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ ไปทำงานด้วย เช่น บริษัทไทยไปป์ จำกัด บริษัทแหอวนเดชา เป็นต้น


นายแพทย์ ปรีดา แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า การร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้จะเน้นให้เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ได้รับรู้สิทธิ หน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน

เช่น การฝังยาคุมกำเนิดฟรีในผู้หญิงที่อายุต่ำกว่า 20 ปี การได้รับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการและได้รับยาต้านไวรัสสูตรที่เหมาะสมหากติดเชื้อเอชไอวี และการสอบถามเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพ ผ่านทางสายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...