xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ที่ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - รมว.ทรัพยากรฯ เป็นประธานจัดกิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ที่บริเวณตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือ เมืองพัทยา หวังลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมในตลาดสด ภายในปี 2562

วันนี้ (14 ก.ย.) พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเมืองพัทยา จัดกิจกรรม “รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพลาสติกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง และประชาชนเข้าร่วม

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ก.ค.2561 เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอให้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนผู้บริโภคในการลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก

โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในตลาดสด ร้อยละ 20 และลดปริมาณการใช้กล่องโฟมในตลาดสด ร้อยละ 10 ภายในปี 2562

นอกจากนั้น ยังได้จัดให้มีนิทรรศการการลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่าย การประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และการมอบถุงผ้าแก่ประชาชนเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติก บริเวณตลาดสดลานโพธิ์นาเกลือ และบริเวณโดยรอบ

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...