xs
xsm
sm
md
lg

กรุงเก่าเกี่ยวข้าวในนาแปลงสุดท้ายของทุ่งบางบาล เพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระนครศรีอยุธยา - อยุธยา เกี่ยวข้าวบนพื้นที่นาแปลงสุดท้ายของทุ่งบางบาล เป็นปฐมฤกษ์ ก่อนเริ่มระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำทั้ง 7 แห่ง เตรียมพร้อมป้องกันปัญหาน้ำท่วม

วันนี้ (12 ก.ย.) นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเกี่ยวข้าวบนพื้นที่นาแปลงสุดท้าย ของทุ่งรับน้ำบางบาล ซึ่งเป็นแปลงนาของ นางนิลาวัลย์ เอกพัฒน์ หมู่ 1 ต.ทางช้าง อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา โดยขณะนี้เหลือข้าวที่ต้องเก็บเกี่ยวอีกเพียง 37 ไร่เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดพื้นที่ให้เป็นทุ่งรับการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากที่ใกล้จะถึงนี้

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ลุ่มต่ำปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นแบบเหลื่อมเวลา เพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวให้ทันช่วงน้ำหลาก และลดผลกระทบจากอุทัยภัย โดยกำหนดให้พื้นที่เพาะปลูกในทุ่งรับน้ำทั้ง 7 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งบางบาล ทุ่งบ้านแพน ทุ่งเจ้าเจ็ด ทุ่งบางกุ่ม และทุ่งบางกุ้ง ต้องเก็บเกี่ยวข้าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 กันยายนของทุกปี เพื่อใช้รองรับการระบายน้ำ

ล่าสุด วันนี้ได้เก็บเกี่ยวข้าวที่เหลืออยู่ในทุ่งรับน้ำบางบาลแล้ว ขณะที่ทุ่งอื่นๆ จะเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จในวันที่ 15 กันยายนนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ จากการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าวเป็นแบบเหลื่อมเวลาในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า สามารถลดความสูญเสียจากเดิมได้หลายเท่าตัว ล่าสุด ในปีที่ผ่านมามีนาข้าวได้รับความเสียหายเพียง 13 ไร่เท่านั้น นอกจากนี้ การเก็บเกี่ยวข้าวได้ทันก่อนถึงช่วงน้ำหลากยังส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวที่มากขึ้น และยังขายข้าวได้ราคาดีขึ้นอีกด้วย

ผมอยากเทียบให้ฟังว่า ในปี 2554 อุทกภัยสร้างความเสียหายให้เรากว่า 390,000 ไร่ ส่วนปี 2559 เสียหาย 39,000 ไร่ แต่ในปีที่แล้วหลังจากเลื่อนการทำนาแล้วเราเสียหาย 3,000 ไร่ ลดลงถึง 10 เท่า และในปีนี้เราเสียหายเพียง 13 ไร่เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมาก และสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงการที่ชาวนา และพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องทนทุกข์กับน้ำเข้านาอีก

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวอีกว่า หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวจนหมดทั้ง 7 ทุ่งแล้ว จะทำการระบายน้ำเข้านา และจัดกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านาปล่อยปลาเข้าทุ่ง เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในระหว่างงดทำนา นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตจากการเผาตอซังข้าว และการใช้ยาฆ่าแมลงต่างๆ ส่วนในปีหน้าจะมีการทดลองปรับเปลี่ยนชนิดพันธุ์ข้าว เพื่อให้สอดคล้องต่อพื้นที่ และสถานการณ์น้ำอีกด้วย

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...