xs
sm
md
lg

ภาคอุตสาหกรรมตื่นตัวรับนโยบายอุตสาหกรรมโรงงานยุค 4.0

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - ภาคอุตสาหกรรมตื่นตัวรับการเกิดขึ้นของโครงการ อีอีซี และการผลักดันอุตสาหกรรมโรงงานยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล เดินหน้าจัดสัมมนาเผยแพร่ศักยภาพเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถลดต้นทุนการดำเนินงานด้านโรงงานและอาคาร พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมใน จ.ชลบุรี และภาคตะวันออก ร่วมงานBMAM Expo Asia 2018 ที่จะมีขึ้นที่ กทม.ในเดือน ก.ย.นี้


 
วันนี้ ( 14 มิ.ย.) บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ จัดการสัมมนาในหัวข้อ “Facility management opportunities beyond Industry 4.0” ณ ห้องแสนสำราญ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี ชลบุรี โดยมี นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องใน จ.ชลบุรี เข้าร่วมกว่า 100 คน


นายชานนท์ เอกรัตนากุล ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อเป็นเวทีกลางในการรวบรวม ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารโรงงานอาคาร ทั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี และจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออก เพื่อนำสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานด้านโรงงานและอาคาร ครอบคลุมแนวโน้มการเติบโตสำหรับงานบริหารจัดการด้าน FM และเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการทำความสะอาด FM สำหรับธุรกิจโรงแรมทิศทางการนำ Smart ซิตี้สู่อุตสาหกรรมโรงงาน 4.0


ภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยีสมัยๆ ของผู้ประกอบการต่างๆ แล้ว ยังมีการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางและนโยบายในการผลักดันอุตสาหกรรมโรงงาน 4.0 ด้านการบริหารจัดการ Facility management และเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับ Industry 4.0 ,ทิศทางการบริหารจัดการอาคารในยุค 4.0 สำหรับโรงงานและธุรกจิโรงแรม,ทิศทางแนวโน้มธุรกิจทำความสะอาดไทยสำหรับอุตสาหกรรมโรงงาน 4.0 ฯลฯ


นายชานนท์ กล่าวถึงสถานการณ์ภาคอุตสหากรรมไทยในยุค 4.0 เทคโนโลยีจากต่างประเทศ มาใช้ในอาคารและโรงงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่จะสามารถลดการใช้พลังงานและลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้นได้ เนื่องจากอุปกรณ์สมัยใหม่มีการเช็คค่าพลังงานที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถปรับตัวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของภาครัฐได้อย่างแน่นอน


“ ในวันนี้เรามาเชิญชาวชลบุรี และพี่น้องที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาคารเข้าไปชมงานสัมมนา Facility management opportunities beyond Industry 4.0 ที่จัดโดยคณะผู้จัดงาน BMAM Expo Asia 2018 ซึ่งจะเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงานและอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 11 ที่มาพร้อมกับธีม " Integrated solutions for FM of the future" mujเป็นการรวมตัวกันของเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ของภาครัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและโรงงานอาทิเทคโนโลยีสำหรับอาคารอัจฉริยะ, สินค้าและบริการด้านการบริหารจัดการอาคารและโรงงาน ,เทคโนโลยีด้านการทำความสะอาดระบบรักษาความปลอดภัยการออกแบบภายในและภายนอกอาคารเทคโนโลยีอาคารเขียว ”


โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงงานและอาคารให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล ซึ่งงาน BMAM Expo Asia 2018 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย.นี้ ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี


“ ภายในงานจะมีการสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญที่สามารถแชร์ความรู้ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในธุรกิจได้ ขณะที่การเข้าสู่โครงการ อีอีซี หลังรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญก็ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความตื่นตัว เห็นได้จากราคาที่ดินใน 3 จังหวัดคือ ชลบุรี,ระยอง และฉะเชิงเทรา มีราคาเพิ่มขึ้นจากการแห่จับจองที่ดิน และที่อยู่อาศัย ซึ่งนั้นหมายถึงต้นทุนในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเริ่มขึ้น ดังนั้นเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องหาตัวช่วยเพื่อให้อยู่ได้ และเกิดการกระจายรายได้สำหรับคนในพื้นที่ ด้วยการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ดีเข้ามาเพื่อลดต้นทุนบางส่วนที่เกิดจากเรื่องที่ดิน รวมทั้งกระบวนการผลิตต่างๆ ซึ่งก็จะทำให้ผุ้ประกอบการเหลือกำไรสำหรับการจ้างงานต่อไปได้ด้วย ”นายชานนท์ กล่าว
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...