xs
xsm
sm
md
lg

สวนนงนุชพัทยา อัญเชิญ “ธงมนตรา” ประดับ ณ ศาลาเทวดา เพื่อความเป็นสิริมงคล

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


 
ศูนย์ข่าวศรีราชา- สวนนงนุชพัทยา ประกอบพิธีเชิญ “ธงมนตรา” สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี จำนวน 9 ต้น ขึ้นสู่ยอดเสา ณ ศาลาเทวดา เพื่อให้นักท่องเที่ยวสักการะขอพร สร้างความเป็นสิริมงคล


 
วันนี้( 17 พ.ค.) Mr.Tshewang chopel Dorji เอกอัครราชทูตภูฎาน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการ สวนนงนุชพัทยา ได้ประกอบพิธีเชิญ “ธงมนตรา” สัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดี จำนวน 9 ต้น ขึ้นสู่ยอดเสา ณ ศาลาเทวดา สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี โดยมี พระครูทัศนียคุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เป็นเจ้าพิธีเจิมธงมนตรา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมลั่นกลองสะบัดชัย และเป่าแตรสังข์ เพื่อแสดงถึงความสำเร็จ และชัยชนะ


นายกัมพล เผยว่าการนำ “ธงมาตรา” มาประดับไว้ ณ ศาลาเทวดา ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อสุขใจ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้ของชาวพุทธ เพื่อมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติได้เคารพสักการะ และขอพรต่อ “ธงมาตรา” ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อันจะนำมาซึ่งความผาสุกทั้งปวง


สำหรับ“ธงมนตรา” มีความหมายเสมือน ม้าสายลม ที่เสริมสร้างกำลังใจ อีกทั้งจะนำพาความโชคดีและอัญมณี ที่สมหวังแห่งความปรารถนา สำหรับการบรรลุของทุกสรรพสัตว์ ในส่วนของมุมธงทั้งสี่มุมประกอบไปด้วย เกียรติทั้งสี่อัน ได้แก่ ครุฑความรู้ ,มังกรความมีเมตตา ,สิงโตหิมะความกล้า และเสือความเชื่อมั่น ทางด้านบน คือ สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในการแสดงธรรมครั้งแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน


ส่วนตัวหนังสืออธิบายถึงบทสวดมนต์ของพระโพธิสัตว์ และเทพองค์ต่าง ๆ อันได้แก่ พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ,พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ,พระวัชรปาณีโพธิสัตว์ ,พระพุทธเจ้าอมิตาภะ ,พระโพธิสัตว์ อมิตายุต ,ท่านคุรุปัทมะสัมภวะ เทพแห่งความสงบ ,เทพเจ้าแห่งการลงโทษ ,มารดาแห่งการปลดปล่อย(TARA) ,เทพแห่งการทำลายสิ่งกีดขวางความเมตตา และพระวัชรสัตว์ ทั้งนี้ ผู้คนเชื่อว่านำมาซึ่งความสุข อายุยืนยาว และความก้าวหน้ามาสู่ผู้ที่เป็นเจ้าของ และบุคคลรอบตัว

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...