xs
xsm
sm
md
lg

ชี้ข้าราชการ-ผู้นำชุมชน เอี่ยวหาผลประโยชน์โครงการ 9101 ต.บัวบาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กาฬสินธุ์ - คณะกรรมการตรวจสอบโครงการ 9101 จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลสอบจัดซื้อปัจจัยการผลิต ต.บัวบาน พบข้าราชการและผู้นำชุมชนร่วมกันเอื้อประโยชน์นายทุน แสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ป.ป.ท.เขต 4 และหน่วยงานต้นสังกัดจัดการ
พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการ 9101 ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์
จากกรณีชาวบ้านพบความผิดปกติการซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในหลายพื้นที่ของ จ.กาฬสินธุ์ราคาสูงกว่าท้องตลาด โดยเฉพาะ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด, อ.นาคู, อ.กุฉินารายณ์, อ.ห้วยผึ้ง, อ.เขาวง และ อ.สมเด็จ เนื่องจากจัดซื้อปัจจัยการผลิตราคาแพงกว่าตลาด จนชาวบ้านต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าร้องทุกข์ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเรียกร้องให้ตรวจสอบ กระทั่งนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ หากพบทุจริตจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที

ล่าสุดวันนี้ (16 พ.ค. 61) คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้ประชุมร่วมกันสรุปผลการตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2560 จ.กาฬสินธุ์ ของ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการ 9101 ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังได้รับการร้องเรียน และนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบจริงในพื้นที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะการตรวจสอบการกำหนดราคาการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว และการกำหนดราคาซื้ออาหารปลา การซื้อปุ๋ยอินทรีย์แต่นำสารปรับปรุงดินไปแจกจ่าย การจัดส่งพันธุ์กบผิดสเปก รวมทั้งหลักฐานเปิดบัญชีธนาคาร หนังสือสัญญาซื้อขาย หลักฐานจ่ายเงิน และหลักฐานใบเสร็จรับเงินของร้านคู่สัญญา

ผลสรุปของคณะกรรมการพบว่า คณะกรรมการระดับชุมชน ซึ่งมีผู้นำชุมชน 16 คน และข้าราชการ 1 คน รวม 17 คน ในพื้นที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีพฤติการณ์ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตโดยมิชอบ จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน และหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด จัดซื้อวัสดุปัจจัยการผลิตแพงกว่าราคาท้องตลาด ดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เอื้อประโยชน์ให้ตนเอง พวกพ้อง และนายทุน

สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม และสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของ จ.กาฬสินธุ์ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เข้าข่ายผิดกรณีการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ตามมาตรา 85 (1) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551


พ.อ.มานพกล่าวอีกว่า ขณะนี้ทางคณะกรรมการได้สรุปผลสอบรายงานไปยังนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณา และรายงานไปยังเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร แม่ทัพภาคที่ 2 กอ.รมน.กองทัพภาคที่ 2 แล้ว พร้อมกับสรุปผลสอบส่งไปยัง ป.ป.ท.เขต 4 ขอนแก่น และหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งปกครองจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนกฎหมาย ส่วนเรื่องร้านค้า ซึ่งเป็นคู่สัญญากับชุมชนบัวบานนั้น ได้ส่งเรื่องไปยังสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ และสำนักงานพาณิชย์ จ.กาฬสินธุ์ดำเนินการเข้าตรวจสอบต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...