xs
xsm
sm
md
lg

คสช.ใจดี ให้เวลาผู้ประกอบการเรือพัทยา ย้ายกลับที่เดิมเพิ่มอีก 7 วัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - คสช.ใจดีผ่อนปรนผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวพัทยาย้ายจุดจากชายหาดไปท่าเทียบเรือพัทยาใต้ออกไปอีก 1 อาทิตย์ จากกำหนดดีเดย์เดิม 1 พ.ค.หลังพบได้รับผลกระทบเรื่องเวลาทำให้ไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า

จากกรณีที่คณะทำงานจัดระเบียบท่าเทียบเรือพัทยาใต้ คสช.และเมืองพัทยา มีนโยบายให้ผู้ประกอบ การรถทัวร์รับส่งนักท่องเที่ยวทุกประเภทกลับมาใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือ (แหลมบาลีฮาย) พัทยาใต้ ในการรับส่งนักท่องเที่ยวเพื่อเล่นกิจกรรมทางน้ำและเดินทางสู่เกาะล้าน โดยเฉลี่ยวันละ 1-2 หมื่นคน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ลดปัญหาผลกระทบด้านการจราจรบนถนนสายชายหาด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว

ภายหลังที่มีการอนุญาตชั่วคราวให้ผู้ประกอบการกลับไปใช้พื้นที่ชายหาดในการรับส่งนักท่องเที่ยวในช่วงของการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สะพานเรือ และพื้นที่โดยรวมของท่าเทียบเรือ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบและใช้ในการจัดกิจกรรมสำคัญอย่าง “มหกรรมสวนสนามทางเรือนานา ชาติ” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

โดยหลังการปรับปรุงและกิจกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ ก็มีนโยบายให้ผู้ประ กอบการเรือโดยสารและบริษัทนำเที่ยวทุกประเภทกลับมาใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป แต่ปรากฏว่ากำหนดการดังกล่าวเกิดปัญหาเนื่องจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวบางส่วนไม่ได้ย้ายพื้นที่จุดรับส่งนักท่องเที่ยวมาใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือตามที่กำหนด โดยระบุว่าปรับตัวไม่ทันเนื่องจากมีการแจ้งล่วงหน้าในระยะสั้น ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด

นอกจากนี้ โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวได้กำหนดขายล่วงหน้าไปก่อนแล้วหลายเดือนทำให้ไม่มีโอกาสในการชี้แจงและปรับเวลาให้นักท่องเที่ยวใหม่จึงจำเป็นที่จะต้องมาใช้พื้นที่ชายหาดเช่นเดิมไปก่อน แต่หากว่าทางท่าเทียบเรือมีความพร้อมทั้งอาคาร สถานที่ จุดพัก และท่าเทียบเรือพร้อมแล้ว ผู้ประกอบการก็ยินดีย้ายไปใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือทั้งหมด

ล่าสุดวันเดียวกันนี้ (1 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก พล.ต. ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการคณะทำงานจัดระเบียบท่าเทียบเรือพัทยาใต้ และผู้ อำนวยการส่วนรักษาความสงบ จ.ชลบุรี ว่าในเบื้องต้นได้รับทราบปัญหาดังกล่าวจากผู้ประกอบการเรือกรณีเรื่องของระยะเวลาที่กระชั้นชิดจนทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ซึ่งกรณีนี้ทางคณะทำงานก็รู้สึกเห็นใจจึงมีการประ สานในส่วนของคณะกรรมการก่อนได้รับฉันทานุมัติให้ขยายเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการออกไปอีกเป็นเวลา 7 วัน คือจะให้ผู้ประกอบการทั้งหมดย้ายมาใช้พื้นที่ของท่าเทียบเรือพัทยาใต้ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ โดยจะมีการเรียกประชุมร่วมผู้ประกอบการอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจ พร้อมทั้งทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยว

พล.ต. ภพอนันฒ์ กล่าวว่า การจัดระเบียบเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาถือเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการและกระทำเพื่อให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมดีขึ้น ทั้งเรื่องของการทวงคืนที่สาธารณะ การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ การจัดระเบียบผู้ประกบการร่มเตียงชายหาด การจัดระเบียบท่าเรือ ผู้ประกอบการ รวมทั้งรถรับจ้างและอื่นๆ โดยในเรื่องของการย้ายจุดรับส่งนักท่องเที่ยวทางเรือก็ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตามเมื่อพบว่ามีปัญหาก็สามารถผ่อนปรนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ แต่สุดท้ายก็คงต้องให้ทุกคนกลับมาอยู่ในกรอบและกติกาที่สังคมกำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการกว่า 70 % ที่ดำเนินการตามแผนนโยบายแล้วก็ต้องขอชมเชยและถือว่าให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี ขณะที่ภาครัฐเองก็จะเร่งปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเทียบเรือ อาคารรองรับผู้โดยสาร จุดขึ้นลงเรือ ห้องน้ำสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเต็มที่

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...