xs
xsm
sm
md
lg

เปิดห้องสมุดอาเซียนอันดับที่ 39 ของประเทศที่เมืองกรุงเก่า

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


พระนครศรีอยุธยา - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นลำดับที่ 39 ของประเทศ และเป็นแห่งแรกของเมืองกรุงเก่า

วันนี้ (23 มี.ค.) ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เป็นประธานเปิดห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 39 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

ซึ่งการเดินทางครั้งนี้ยังได้ร่วมชมนิทรรศการ ประเทศต่างๆ ในอาเซียนของนักเรียน ที่จัดเพื่อแสดงถึงความเป็นมาวัฒนธรรมการแต่งกาย และชมการแสดงโขน ตอน พระรามตามกวาง ก่อนที่ทั้งหมดจะรวมกันตัดริบบิ้น เปิดห้องสมุดอาเซียนอย่างเป็นทางการ และเดินเข้าเยี่ยมชมภายในห้องสมุดโดยมีนักเรียนมาให้การต้อนรับและอธิบายถึงจุดต่างๆ ของแต่ละอาเซียนที่นำมาร่วมให้ความรู้อยู่ในห้องสมุดแห่งนี้อีกด้วย

เนื่องด้วยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน รวมทั้งเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัด ได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป โดยโครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 จนขณะนี้ ได้มีการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ มาแล้ว 30 โรงเรียนจากทั่วประเทศ

ในปีงบประมาณ 2560 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้สานต่อโครงการของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยจะจัดสร้างและมอบห้องสมุดอาเซียน เพื่อขยายโอกาสให้กับโรงเรียนที่ยังไม่ได้รับห้องสมุดอาเซียน จึงได้คัดเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน จำนวน 14 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง แพร่ นครราชศรีมา พัทลุง พิจิตร กำแพงเพชร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ระยอง และจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 14 โรงเรียนทั้งประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตระหนักรู้และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆในกระบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น