xs
sm
md
lg

ซีพีเอฟผลักดันนวัตกรสร้างสรรค์นวัตกรรม คว้ารางวัลระดับโลก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


“Rapid Listeria Aptasensor” เป็นหนึ่งในผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นในนิทรรศการ “CPF CEO Awards 2017” ที่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

นวัตกรรมดังกล่าวนอกจากจะได้รับรางวัลประเภท i3-Innovation ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ จากงานดังกล่าวแล้ว ผลงานนี้ยังสร้างความภูมิใจให้ซีพีเอฟและวงการวิจัยไทย ที่สามารถคว้า 2 รางวัลจากเวทีการประกวดงานวิจัยนานาชาติ 45TH International Exhibition of Inventions of Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special prize (China delegation)

ส่วนเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดนี้ สุดารัตน์ เล็ดลอด นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา สำนักห้องปฏิบัติการ โรงงานอาหารสำเร็จรูปซีพีเอฟหนองจอก เจ้าของผลงานเล่าว่า ตนเองได้รับทุนการศึกษาจากซีพีเอฟเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาอณูชีววิทยา (Molecular Biology) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยในงานด้านจุลชีววิทยาและอณูชีววิทยา

เมื่อประกอบกับโอกาสที่ได้รับจากบริษัทให้คิดต่อยอดงานวิจัยของตนเองในฐานะนวัตกรของซีพีเอฟ ยิ่งทำให้เธอมุ่งมั่นสร้างสรรผลงาน Rapid Listeria Aptasensor เพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก หรือ Listeria monocytogenes (LM) จนประสบความสำเร็จ โดยตลอดงานวิจัยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การวิจัยนี้สอดคล้องกับการทำงานที่เธอทำอยู่ คือ มุ่งมั่นในการตรวจสอบทั้งคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารโดยดำเนินการตรวจให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่อันตรายก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค นอกจากเชื้อ LM แล้วยังมีการตรวจเชื้ออื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น Salmonella spp. , Clostridium perfringens, E.coli, E.coli O157:H7 เป็นต้น

“ถือเป็นโชคดีที่ได้มีโอกาสอยู่ในองค์กรที่เปิดกว้างให้บุคลากรทุกคน สามารถแสดงออกได้ถึงความคิดสร้างสรรคเพื่อพัฒนางานของตนเอง ช่วยขับเคลื่อนซีพีเอฟสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานสากล เราได้อยู่ในบรรยากาศการทำงานที่มุ่งส่งเสริมบุคลากรให้คิดต่อยอดสิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง” สุดารัตน์ บอก

สำหรับผลงาน Rapid Listeria Aptasensor มีความพิเศษตรงที่สามารถตรวจหาเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก หรือ LM ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เวลารอผลตรวจนาน ทำให้ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะมีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเชื้อแกรมบวกนี้ก็คือสิ่งที่พบได้โดยทั่วไปตามสิ่งแวดล้อมต่างๆ หากแต่มีความสำคัญมากสำหรับอาหารแช่เย็น-แช่แข็ง เนื่องจากเชื้อนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำมากๆได้

โดยในการตรวจสอบเชื้อ LM แบบดั้งเดิม ต้องใช้เวลานานประมาณ 7-10 วัน จึงจะสามารถวินิจฉัยว่าเป็น LM และยังมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ยุ่งยาก จึงเป็นการจุดประกายให้สุดารัตน์สนใจที่จะพัฒนาชุดทดสอบเชื้อ LM อย่างง่าย โดยใช้ระยะเวลาวิจัย 8 เดือน กระทั่งได้ชุดตรวจที่ใช้เวลาตรวจและทราบผลภายใน 5 นาที – 24 ชั่วโมง

“ทั้งหมดเริ่มต้นมาจากความต้องการที่จะพัฒนาชุดทดสอบอย่างง่าย ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงนำแนวคิดทางด้านอนุภาคนาโนและแนวคิดทางด้านอณูชีววิทยาระดับดีเอ็นเอเข้ามาประยุกต์ใช้ บนพื้นฐานแนวคิดด้าน Biosensor และอาศัยหลักการของ Nanoparticles ปัจจุบันผลงานนี้อยู่ระหว่างยื่นจดอนุสิทธิบัตร โดยซีพีเอฟและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ถือสิทธิร่วมกัน และยังสามารถต่อยอดเพื่อทำในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต” สุดารัตน์ กล่าวอย่างภูมิใจ

ผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นนี้เป็นเพียงหนึ่งใน 24,000 ผลงาน ตลอด 9 ปี บนเวที CPF CEO Awards ปัจจุบันซีพีเอฟมีนวัตกรรมที่ได้รับรองสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร รวม 150 ผลงานแล้ว และสุดารัตน์เป็นหนึ่งในนวัตกรจำนวน 610 คน ที่ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้ ทำให้ซีพีเอฟเป็นองค์กรที่มีนวัตกรจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังคงเดินหน้ายกระดับให้บุคลากรของบริษัทได้มีโอกาสคิดค้นนวัตกรรม ที่สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนานวัตกรเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 คน ภายในสิ้นปี 2561.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...