xs
xsm
sm
md
lg

ชูกลุ่มเกษตรกรปลูกผักโพธิ์ศรีสำราญ ต้นแบบปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 นำคณะเยี่ยมชมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านโพธิ์ศรีสำราญ อ.เมืองหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู - ชูกลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านโพธิ์ศรีสำราญ อ.เมืองหนองบัวลำภู ต้นแบบปลูกผักอินทรีย์ประสบผลสำเร็จ ยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีตลาดรองรับแน่นอน สมาชิกมีรายได้ ความเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อมเป็นแบบอย่างขยายผลสู่กลุ่มเกษตรกรอื่นที่สนใจปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ

เมื่อเร็วๆนี้ที่สวนสาธารณะหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมของสำนักพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เทน้ำหมักชีวภาพ ณ สวนสาธารณะหนองบัว เพื่อบำรุงรักษา และดูแลคุณภาพน้ำ

ขณะเดียวกัน ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย โครงการเกษตรอินทรีย์ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์บ้านโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ 13 ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู ที่มีสมาชิก 38 ราย ดำเนินกิจกรรมปลูกผักอินทรีย์แปลงรวมในพื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน โดยแบ่งให้สมาชิกดำเนินการคนละประมาณ 1 งาน ซึ่งกลุ่มมีระบบบริหารจัดการ กำหนดหลักเกณฑ์ดำเนินการร่วมกัน และมีเงินออมไว้ใช้สำหรับบริหารจัดการภายในกลุ่ม


การปลูกผักอินทรีย์บ้านโพธิ์ศรีสำราญ ใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการสนับสนุนและให้ความรู้จากสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากรวมกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ประมาณเดือนละ 2,000-3,000 บาท/คน/เดือน ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมาชิกมีรายจ่ายลดลง และรู้จักจดบันทึกรายรับรายจ่ายครัวเรือน ส่งผลให้เกษตรกรมีความรู้เพิ่มขึ้น และรู้จักการออม

สำหรับช่องทางทางจำหน่ายผลผลิตผักอินทรีย์นั้น กลุ่มเกษตรกรสามารถขายได้ตลอดทั้งปี ทั้งในตลาดชุมชน ตลาดสีเขียว ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงพยาบาล เป็นต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างเครือข่าย และหาตลาดเพิ่มเติมเพื่อรองรับผลผลิต

ทั้งนี้ กลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์ประสบปัญหา คือ ช่วงฤดูฝน (เดือน มิ.ย-ก.ย.) ไม่สามารถปลูกผักได้ เนื่องจากฤดูกาลดังกล่าวดินจะอุ้มน้ำมาก ทำให้รากผักเน่าเสีย ทางคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ได้แนะนำให้กลุ่มเกษตรกรศึกษาการปลูกพืชที่ทนน้ำมาก หรือใช้โรงเรือน โดยให้เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเกษตร และสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เข้ามาติดตาม แนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร

จุดที่น่าชื่นชมของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์บ้านโพธิ์ศรีสำราญ เกิดจากการรวมกลุ่มและความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริง ตลาดต้องการบริโภคผักปลอดภัย จนเกิดขยายผลรวมกลุ่มปลูกผักปลอดภัย และพัฒนาเป็นกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ และนำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จ เกษตรกรมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสุขภาพที่แข็งแรง จึงเห็นว่ากลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น