xs
xsm
sm
md
lg

กองฝึกร่วมผสมนาวิกโยธิน 3 ประเทศ มอบอาคารอเนกประสงค์ให้โรงเรียนใน จ.จันทบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


 
จันทบุรี - กองฝึกร่วมผสมนาวิกโยธินไทย สหรัฐอมริกา ญี่ปุ่นส่งมอบอาคารอเนกประสงค์คอบร้าโกลด์ 18 ให้แก่โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สร้างความสัมพันธ์ เป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือทางทหารแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการฝึกร่วม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (20 ก.พ.) บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.อนุชา ยันตรปกรณ์ รองเสธ.นทพ.ผู้แทน บก.ทท. ร่วมกับผู้แทนฝ่ายสหรัฐอเมริกา และฝ่ายญี่ปุ่น เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อใช้ประโยชน์ให้แก่ โรงเรียน และชุมชน ณ โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมี นางกานต์เปรมปรีดิ์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้รับมอบ และยังจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ นทพ. ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และวัดสายตาแก่ราษฎรในพื้นที่

ทั้งนี้ อาคารอเนกประสงค์ดังกล่าว ทหารช่างของนาวิกโยธินไทย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ได้ร่วมกันก่อสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการฝึกผสมร่วมคอบร้าโกลด์ 2018 ให้ชุมชนในพื้นที่การฝึกได้ใช้ประโยชน์ และเป็นอนุสรณ์ของการฝึกในแต่ละรุ่น รวมทั้งสิ่งที่ทหารทั้ง 3 ประเทศได้ก็คือ ประสบการณ์ในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันร่วมกับทหารจากมิตรประเทศ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ 2018 เป็นการฝึกกำลังทางทหารร่วมระหว่างกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา (ภาคพื้นแปซิฟิก) และกองทัพจากมิตรประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง และกำชับความสัมพันธ์ทางทหาร ในส่วนการฝึกหลักมีประเทศเข้าร่วม 7 ประเทศ คือ ไทย สหรัฐฯ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย

นอกจากนี้ ยังมีประเทศเข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชนอีก 10 ประเทศ และประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอีก 10 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 29 ประเทศ โดยใช้พื้นที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่หลักในฝึกภาคสนาม ส่วน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี เป็นพื้นที่การฝึกภาคสนามของหน่วยนาวิกโยธิน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...