xs
xsm
sm
md
lg

TSPCA จัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำบุญไม่ทารุณสัตว์” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ภาคกลาง - สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำบุญไม่ทารุณสัตว์” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันนี้ (13 ม.ค.) ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล รักษาการเลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) พร้อมด้วย ลาดา อาร์สยาม ศิลปินบริษัท อาร์เอส และคุณโบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ ดารานักแสดง ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำบุญไม่ทารุณสัตว์” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งที่ผ่านมานั้น สมาคมฯ ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวไปยังสถานศึกษาต่างๆ โดยได้จัดส่งแผ่นดีวีดีภาพยนตร์สั้น “ปล่อยนก บุญ หรือ บาป?” ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ และขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ดร.สาธิต เปิดเผยว่า 24 ปี สมาคมป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (TSPCA) ยังคงมุ่งมั่นดำเนินการแก้ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ โดย “สันติวิธี ใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นหลักการในการสร้างสังคมให้เกิดดุลยภาพในทุกมิติ ” เพราะสัตว์เป็นเพื่อนร่วมโลก เป็นองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต แม้จะพูดเองไม่ได้ เรียกร้องสิทธิให้ตัวเองไม่ได้เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่ก็มีชีวิต จิตใจ ความรู้สึก มีความทุกข์ทรมานเจ็บปวดจากการกระทำของมนุษย์

ในปีนี้ สมาคมฯ จะจัดกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การรณรงค์ภาพยนตร์สั้น ปล่อยนก บุญหรือบาป เพื่อให้เกิดค่านิยมทำบุญไม่ทารุณสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยุติการจับนกตามธรรมชาติมาปล่อยซึ่งเป็นการสนับสนุนธุรกิจบาป การรณรงค์การเลี้ยงสัตว์ด้วยความรับผิดชอบ ไม่ปล่อยหรือละทิ้งสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร การปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนในด้านการศึกษาผ่านการเรียนการสอนในกิจกรรมลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์

รวมทั้งการสร้างเครือข่ายจิตอาสาสวัสดิภาพสัตว์ขึ้นทั่วประเทศ ในการสอดส่องดูแลปัญหาการทารุณกรรมสัตว์ ในด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมาคมฯ จะร่วมกับภาคีเครือข่ายในการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเที่ยวชมวาฬ และโลมา ที่สำคัญสมาคมฯ ในฐานะผู้นำภาคประชาชนที่ผลักดัน พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณสัตว์อย่างต่อเนื่องยาวนาน ยังคงจะดำเนินการรณรงค์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เนื้อหา และวิธีใช้ การติดตามการบังคับใช้ การออกกฎหมายลำดับรอง ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณสัตว์

TSPCA จึงนับเป็นองค์กรแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ริเริ่ม และดำเนินการรณรงค์ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ผ่านกิจกรรมต่างๆ มานานกว่า 24 ปีอย่างต่อเนื่อง ด้วยความคาดหวังว่า สัตว์ จะได้รับการดูแลคุ้มครอง และมีสิทธิที่จะดำรงชีวิตโดยปราศจากการกระทำทารุณ ทำให้สัตว์ในประเทศไทยมีการจัดสวัสดิภาพในการดำรงชีวิตที่ดีและยั่งยืนตลอดไป ดร.สาธิต กล่าว

โบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ ดารานักแสดง กล่าวว่า “อยากให้ทุกคนรักเมตตากรุณาต่อสัตว์ ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ การทำบุญเป็นสิ่งที่ดี และมีหลายวิธี ควรคิดอย่างรอบคอบก่อนจะตกเป็นเหยื่อของการทำบุญที่อาจจะได้ “บาป” มากกว่า “บุญ” ใครมีความเชื่อว่าการทำทาน สะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยสัตว์จะช่วยให้หายป่วย เสริมโชคลาภ ต่อชะตาชีวิต ปล่อยทุกข์ปล่อยโศก โดยแท้ที่จริงแล้ว การปล่อยนก ปล่อยปลา หรือสัตว์อื่นๆ มักจะไม่รอด และมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกนำมาขายซ้ำใหม่ เป็นการพรากชีวิต แทนที่จะได้ทำบุญ แต่กลับได้บาปแทน”

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...