xs
sm
md
lg

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในหลายพื้นที่ของ จ.ชลบุรี เป็นไปอย่างคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา- หลายพื้นที่ใน จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2561 อย่างสนุกสนาน โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย พร้อมของรางวัลแจกมากมาย

เริ่มกันที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันนี้ (13 ม.ค.) นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมรักการอ่าน การละเล่นพื้นบ้าน การเล่นเกม แข่งขันทักษะต่างๆ การตอบคำถามรับของขวัญ ของรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการบริการอาหาร น้ำดื่มแจกฟรีตลอดงาน

นอกจากนี้ ยังได้เปิดห้องเจริญธรรม เพื่อให้เด็ก และเยาวชนกราบสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ รอยพระพุทธบาทจำลอง และได้เปิดห้องผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เด็ก และเยาวชนเข้าเยี่ยมชมห้อง พร้อมนั่งเก้าอี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงความรู้สึกอีกด้วย

ส่วนที่อำเภอศรีราชา นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมข้าราชการ และหน่วยงานเอกชนร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ บริเวณศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา โดยมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ การนำยุทโธปกรณ์ทางทหาร เช่น ปืนใหญ่ มาโชว์ให้เด็กๆ ได้ดู นอกจากนั้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนนำอาหาร และเครื่องดื่ม พร้อมของขวัญรางวัลแจกฟรีตลอดงาน สร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ และผู้ปกครองที่พาลูกหลานมาร่วมงานมีความเพลิดเพลินในงานวันเด็กปีนี้

ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ต.วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) กล่าวว่า ในปีนี้ ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อมอบความสุขให้แก่เด็ก และเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงขอเชิญผู้ปกครองสามารถนำบุตรหลานเข้าร่วมภายในงานตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

ภายในงานได้จัดกิจกรรมการแสดงเวที การละเล่น การแสดงดนตรีขับร้องของวงดุริยางค์ การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดี และมอบของเล่นของรางวัลให้แก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อเติมความสุขให้แก่เด็กๆ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการโชว์ อาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น ปืนต่อสู้อากาศยาน รถถัง และอาวุธประจำกาย ให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิด และสามารถเข้าเยี่ยมชมให้อาหารเต่าทะเลอีกด้วย

ส่วนที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหารได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีต่อเด็ก และเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมที่ให้ความรู้เสริมสร้างปัญญา และเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ดีต่อเด็กที่มาร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีของเด็กที่มีต่อผู้ใหญ่ ส่งผลให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของท้องถิ่น และประเทศชาติ

โดยภายในงานมีการแสดง เกมการเล่น การสาธิตการป้องกันภัย กิจกรรมส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานต่างๆ มีการมอบของขวัญ การเลี้ยงอาหาร และเครื่องดื่มอย่างมากมาย สร้างความสนุกสนานแก่เด็กๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ส่วนที่วัดศรีรัตนาราม หรือวัดบ่อหิน หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา นายสาคร เจริญสันติสุข และนายยอด เจริญสันติสุข สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งมีครอบครัวเจริญสันติสุข พร้อมภาคเอกชน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อต้องการให้เด็กๆ และเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง ทั้งในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดีต่อสังคม เชื่อฟังบิดามารดาผู้ปกครอง อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักแบ่งปัน รู้รักสามัคคี

ตลอดจนยึดมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทางด้านการศึกษา ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม และถูกต้องเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลากหลายแต่ละจุดเพื่อให้เด็กๆ ได้เล่นเกม และการละเล่นต่างๆ ที่เตรียมไว้ให้แก่เด็ก พร้อมจับแจกของขวัญของรางวัลมากมายที่ทางผู้ใหญ่ใจดีเตรียมไว้ เช่น รถจักรยาน ของเล่นอื่นๆ เป็นต้น พร้อมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมนานาชนิดมาให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญแบบไม่อั้น พร้อมของรับรางวัลกลับไปกันทุกคนด้วย

ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ เปิดสวนสัตว์ให้เด็กๆ เข้าชมฟรีเพื่อที่จะได้ร่วมกิจกรรมพร้อมลุ้นรับของขวัญจากทางสวนสัตว์ภ ายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงของดาราเด็กตัวท็อปแห่งยุคขวัญใจเด็กๆ “อาไท กลมกิ๊ก” การแสดงดนตรีของโรงเรียนดนตรียามาฮ่าศรีราชา โชว์ความสามารถบนเวทีของนักเรียนในหัวข้อ “เด็กไทยก้าวหน้า นำใจสู่ไทยแลนด์ 4.0” สนุกสนานกับเกมตลอดทั้งวัน โดยในปีนี้เราเปิดให้เด็กๆ เข้าชมฟรี เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม ลุ้นรับของขวัญจากทางสวนสัตว์

นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสความน่ารักการกลับมาของ ลีเมอร์หางแหวน บนเกาะกลางน้ำ ที่เด็กๆสามารถป้อนอาหาร และถ่ายรูปคู่กับลีเมอร์หางแหวนได้อย่างใกล้ชิด “Forest Of Asia” ดินแดนสรรพสัตว์ทั่วป่าเอเชีย เช่น ค่างห้าสี สมเสร็จ จระเข้ ตะโขง โซนมหัศจรรย์สัตว์โลก พบกับตัวแทนจากทวีปต่างๆ เช่น แรคคูน โคอาล่า ฮิปโปแคระ ว่ายน้ำเล่นกับปลานับร้อยตัว และอีกหนึ่งเดียวในประเทศไทย ชม แมวน้ำ แหวกว่ายบินผ่านเหนือหัวอย่างน่ามหัศจรรย์ เด็กๆ จะได้เห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตของแมวน้ำใน 3 ระดับ ระดับด้านบน ระดับผิวน้ำ และระดับใต้น้ำ ทะลุผ่านทางอุโมงค์แมวน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย พลาดไม่ได้กับการชมโชว์ช้างเล่นน้ำ พาเหรดเพนกวิน พาเหรดนกกาบบัว อีกทั้งสามารถป้อนอาหารฝูงละมั่ง ยีราฟ แรดขาว ม้าลาย และอีกมากมายSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...