xs
sm
md
lg

“ชมรมรักษ์สุขภาพวัดอโศการาม” ต้นแบบชุมชนผู้สูงอายุ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ชมรมรักษ์สุขภาพ วัดอโศการาม ต้นแบบชุมชนผู้สูงอายุ
กาฬสินธุ์ - ชมรมรักษ์สุขภาพ วัดอโศการาม แบบอย่างวัดสร้างชุมชนเกิดความสุขอย่างยั่งยืน ดึงผู้สูงอายุรวมกลุ่มทำกิจกรรม ใช้หลักธรรมพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว ให้สมาชิกตระหนักถึงคุณค่าตัวเอง สร้างรายได้ ลดรายจ่ายสมาชิก

วันนี้ (12 ม.ค.) ที่วัดอโศการาม บ้านยอดแกง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พระครูวิบูลวุฒิกร เจ้าคณะอำเภอนามน และเจ้าอาวาสวัดอโศการาม ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เข้ามาทำกิจกรรมภายในวัด ซึ่งมีทั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มออกกำลังกาย และกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในวัด เป็นการรวมกลุ่มในนามชมรมรักษ์สุขภาพวัดอโศการาม ที่มุ่งเน้นการสร้างความสุขให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนให้เป็นรูปธรรม โดยวัดเป็นศูนย์กลาง และยึดเหนี่ยวจิตใจ

พระครูวิบูลวุฒิกร เจ้าคณะอำเภอนามน และเจ้าอาวาสวัดอโศการาม กล่าวว่า ชมรมรักษ์สุขภาพวัดอโศการาม เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2553 จากการจัดกิจกรรมในวัดให้ชาวบ้านเข้าร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ความร่าเริงสนุกสนานของกลุ่มผู้สูงอายุที่จับกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน จึงคิดต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน จึงหารือกับผู้นำชุมชน คนชรา จัดตั้งเป็นชมรมรักษ์สุขภาพขึ้น ใช้พื้นที่วัดเป็นจุดรวมแบ่งกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นสัดส่วน เมื่อถึงเวลาจัดประเพณีเทศกาลต่างๆ จะมารวมกลุ่ม


ชมรมรักษ์สุขภาพวัดอโศการาม แม้จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ แต่มีการขับเคลื่อนจนเติบโตเป็นกลุ่มใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ทั้งกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง กลุ่มทำแชมพู น้ำยาล้างจาน และน้ำมันอเนกประสงค์ แบ่งจำหน่ายให้คนในชุมชน เป็นที่มาของรายได้ของชมรมฯ ขณะนี้ชมรมรักษ์สุขภาพวัดอโศการาม มีกิจกรรมหลากหลาย ทั้งนวดแผนไทย สมุนไพรแปรรูป กิจกรรมออกกำลังกายแบบรำไม้พอง ใช้ลานวัดเป็นสถานที่ทำกิจกรรม ยึดหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า

สำหรับชมรมรักษ์สุขภาพวัดอโศการาม เดิมชื่อ ชมรมผู้สูงอายุวัดอโศการาม บ้านยอดแกง ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งหมด 125 คน จาก 5 หมู่บ้าน โดยชมรมรักษ์สุขภาพวัดอโศการาม เป็น 1 ใน 22 ชมรมต้นแบบขยายสู่ชุมชนอื่นๆ ดำเนินตามหลักการของความเป็นผู้ให้ด้วยความเสียสละ เพราะทุกคนร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน ทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมโดยไม่มีค่าตอบแทน โดยมีเงินสนับสนุนจากทางวัด และชุมชน
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...