xs
sm
md
lg

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลร่วมทอดผ้าป่า ซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์โรคหัวใจรพ.ขอนแก่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทอดผ้าป่า สมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ศูนย์บริการโรคหัวใจโรงพยาบาลขอนแก่น
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ให้อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ ตั้งเป้าเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในปี 2561 เผยได้ยอดเงินบริจาคกว่า 5,470,832 บาท

วันนี้ (7ธ.ค.60) ที่ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารบริการและจอดรถ โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีพระธรรมวิสุทธาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 พระเถรานุเถระ คณะกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

พร้อมด้วย นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น , นพ.วิทยา จารุพูนผล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น , นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส และผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีกว่า 1,000 คน โดยได้ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 5,470,832 บาท

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า การจัดทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ โรงพยาบาลขอนแก่น เดิมคณะศิษยานุศิษย์ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ขึ้นในโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเป็นสถานที่สำหรับพระภิกษุ สามเถร อาพาธได้พักรักษา และบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดให้บริการมาตั้งแต่ 15 มกราคม 2532 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 28 ปีแล้ว
การจัดทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ได้ยอดเงินบริจาค 5,470,832 บาท

ขณะเดียวกันได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อถวายสักการะสนองเจตนารมณ์ตามคำปรารภขององค์ท่าน ที่เล็งเห็นประโยชน์และความจำเป็นของการรักษาสงฆ์อาพาธ ซึ่งเมื่อปี 2541 ได้ย้ายมูลนิธิฯมาตั้ง ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จึงจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ เป็นประจำทุกปี นำดอกผลสนับสนุนกิจกรรมการรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ส่วนปี 2560 จะนำรายได้ไปสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์สนับสนุนบริการ ให้กับอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ ซึ่งจะเป็นสถานที่ในการพักรักษาตัวของผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจรต่อไป

โรงพยาบาลขอนแก่น ได้เสนอของบประมาณปี 2556 เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโรคหัวใจ จำนวน 432 ล้านบาท ซึ่งได้ก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เพราะยังเหลือส่วนงานสร้างระบบสนับสนุนบริการ อาทิระบบลิฟท์ ระบบไฟฟ้า ระบบอากาศ และจัดหาเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็น จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเพิ่มอีกกว่า 100 ล้านบาท

การจัดงานทอดผ้าป่าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์สนับสนุนบริการ ให้อาคารศูนย์บริการโรคหัวใจอีกครั้ง เพื่อให้อาคารหลังนี้สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ภายในปี 2561 ซึ่งการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ได้ยอดเงินบริจาค 5,470,832 บาท ซึ่งนับเป็นกุศลยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...