xs
xsm
sm
md
lg

อุดรฯ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง รำลึกในหลวง ร.๙

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


อุดรธานี - จังหวัดอุดรธานี จัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน

เช้าวันนี้ (13 พ.ย.) นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และถวายความเคารพต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ข้าราชการเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน

จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ซึ่งสามารถขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน


ด้วยพระอัจฉริยภาพ และพระวิริยอุตสาหะในการทุ่มเทให้แก่การประดิษฐ์คิดค้นวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริมากมายนานัปการ ซึ่งรวมถึงโครงการพระราชดำริฝนหลวง อันก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทย ด้วยพระเมตตาธรรม และพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดอุดรธานี จึงจัดงานเนื่องในโอกาส “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ขึ้น ซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบ 62 ปี พสกนิกรชาวจังหวัดอุดรธานี จึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...