xs
sm
md
lg

ที่ปรึกษาพิเศษลงพื้นที่อยุธยา เน้นแก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชน

เผยแพร่:


พระนครศรีอยุธยา - ที่ปรึกษาพิเศษประชุมคณะรัฐมนตรีเผยนายกเน้นติดตามการดำเนินนโยบายรัฐบาลและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ (13 ก.ย.) นายสุชาติ วิภาสธวัช ที่ปรึกษาพิเศษด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ หลังจากนายกรัฐมนตรีเน้นติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล และประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายสุชาติ วิภาสธวัช ที่ปรึกษาพิเศษด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (13 ก.ย.60) ทีมงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางในวันที่ 19 กันยายนนี้ เพื่อทบทวนความพร้อมของทุกฝ่ายอีกครั้ง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามภารกิจของการตรวจราชการและพบประชาชนของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ติดตามประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึง ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในภาคกลาง เช่น การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและโครงการด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาพื้นที่รับน้ำ การส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเมืองมรดกโลก และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม

นายสุชาติ วิภาสธวัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่บริเวณจังหวัด และอำเภอโดยรอบพื้นที่ภาคกลาง เพื่อนำข้อมูลของแต่ละพื้นที่สรุปเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม การตรวจติดตามวันนี้ถือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฎฯ เตรียมความพร้อมเป็นที่น่าพอใจSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...