xs
xsm
sm
md
lg

นครแหลมฉบัง อนุรักษ์ประเพณีการปลูกข้าว “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมอนุรักษ์ประเพณีการปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพการทำนาให้ยั่งยืน หวังปลูกฝังประชาชน และเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชาวนา คุณค่าของข้าว และสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาวไทยให้ยั่งยืนสืบไปวันนี้ (16 ส.ค.) นายภควัต ขันธหิรัญ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสาธิตชวนเด็กไทยปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพการทำนาให้ยั่งยืน ของเทศบาลนครแหลมฉบัง นำโดย นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมงาน  

เพื่อให้เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งมีลักษณะเป็นเขตเมืองห่างไกลจากวิถีชีวิต และสังคมชาวนา ได้รับรู้ขั้นตอนวิธีการในการปลูกข้าว ทำให้เกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของชาวนา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการปลูกข้าวของไทย พร้อมทั้งเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหนองคล้าเก่า เทศบาลนครแหลมฉบัง

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการสาธิตวิธีการปลูกข้าว การแข่งขันปลูกข้าว แข่งขันจับปลา การทดสอบข้าวพันธุ์ดีต่างๆ เพื่อใช้เป็นทางเลือกของเกษตรกร การทำอาหารท้องถิ่นพื้นเมือง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ล้อมวงรับประทาน หลังจากร่วมกันปลูกข้าวเสร็จสิ้น

นายภควัต ขันธหิรัญ กล่าวว่า จัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนา ประชาชน เด็ก และเยาวชนที่จะได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติกระบวนการทำนา การทดสอบข้าวพันธุ์ดีต่างๆ ได้เปรียบเทียบ ใช้เป็นทางเลือกของเกษตรกร และเพิ่มศักยภาพทักษะในการพัฒนาอาชีพการทำนาให้อยู่คู่กับเทศบาลนครแหลมฉบังต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...