xs
sm
md
lg

เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เรียกร้อง 3 ข้อ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพชรบุรี

เผยแพร่:

เพชรบุรี - เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ยื่นหนังสือเรียกร้อง 3 ข้อ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพชรบุรีแสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่จะมีการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพ

วันนี้(13 ก.ค)กลุ่มเครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจากภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและเครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี รวม 50คน เข้าพบนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องแสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับกรณีที่จะมีการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพ

นางสาวสุภาวดี วิเวก เครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพภาคตะวันออกได้กล่าวว่าเครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง ข้อแรกให้เปิดเผยข้อมูลความเห็นในการแก้กฎหมายที่ยังมีความเห็นต่างต่อสาธารณะและสร้างกระบวนการที่เป็นกลาง โปร่งใสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเสมอภาค

ข้อสองเรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงชี้แจงแสดงความรับผิดชอบยอมรับต่อผลที่อาจตามมาจากการแก้ไขกฎหมาย ครั้งนี้ไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นหลังจากการแก้ไขครั้งนี้เป็นอย่างไร และข้อสุดท้ายเรียกร้องให้แต่งตั้งคณะทำงานที่น่าเชื่อถือ เป็นกลาง เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวหลังจากรับหนังสือเรียกร้องจากเครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพว่า การนำข้อเสนอความคิดเห็นโดยยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมนั้นถูกต้องแล้วซึ่งทางศูนย์ดำรงธรรมจะดำเนินการให้ตามกระบวนการดำเนินงานต่อไป

หลังจากนั้นกลุ่มเครือข่ายกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจากภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและเครือข่ายจังหวัดเพชรบุรี รวม 50 คนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเดินทางกลับด้วยความพอใจที่หนังสือเรียกร้องถึงมือเจ้าหน้าที่ภาครัฐแล้ว


3 จากทั้งหมด 3 รูป
กำลังโหลดความคิดเห็น...