xs
xsm
sm
md
lg

ผุด “ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์” ชลบุรี รับศูนย์กลางการผลิตอุตฯ ยานยนต์-ชิ้นส่วนในตะวันออก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จับมือร่วมโครงการ “Chevron Enjoy Science” จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์ ใน จ.ชลบุรี หวังปั้นช่างเทคนิค 4.0 ป้อนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพิ่มเติมทักษะ ปิดจุดอ่อนแรงงานฝีมือ ทั้งตอบโจทย์โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ของรัฐบาล รองรับการเป็นศูนย์กลางการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนในภาคตะวันออก
วันนี้ (22 มิ.ย.) นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และนางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกันแถลงข่าวการจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์” หรือ TVET Automotive Hub ที่ จ.ชลบุรี

โดยมีจุดประสงค์เพื่อปั้น “ช่างเทคนิค 4.0” รองรับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และเพิ่มเติมทักษะ ปิดจุดอ่อนแรงงานฝีมือ ตอบโจทย์แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ของรัฐบาล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และโครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งการแถลงข่าวดังกล่าวจัดขึ้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาคที่ 3 จ.ชลบุรี

นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า แรงงานนับเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยีการผลิตพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต (New S-Curve)

โดยมุ่งพัฒนาสู่อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า ที่ต้องใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาตำแหน่งผู้นำฐานผลิตและส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย การพัฒนาให้แรงงาน และนักเรียนอาชีวะที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีทักษะ และความรู้ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมจึงถือเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วน

ด้วยเหตุนี้ “โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม รวมถึงการพัฒนานักเรียนอาชีวศึกษา และบุคลากรสายอาชีพให้มีทักษะตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์ หรือ TVET Automotive Hub”

เพื่อยกระดับทักษะแรงงานให้เป็นช่างเทคนิค 4.0 ขึ้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี รองรับการเป็นศูนย์กลางการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของภาคตะวันออก และศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในยกระดับอุตสาหกรรมของไทย ลดความเหลื่อมล้ำด้านทักษะแรงงาน ทั้งสามารถตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า บทบาทสำคัญของศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์ (TVET Automotive Hub) มี 3 ประการ คือ 1.ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาครูฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และครูด้านเทคนิคของสถาบันอาชีวะในเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ที่จะนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนอาชีวะ

2.เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับช่างเทคนิครุ่นใหม่ โดยนำหลักสูตรของสถาบันที่ใช้พัฒนาช่างเทคนิคสู่กลุ่มแรงงานทักษะขั้นสูงของประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ผสานกับหลักสูตรของสถาบันไทย-เยอรมัน ซึ่งมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ พร้อมร่วมกับภาคเอกชนจัดอบรมครูด้านเทคนิคของสถาบันอาชีวะ เพื่อนำไปการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างระบบแมคคาทรอนิกส์ และออโตเมชัน และ 3.เปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวะได้เสริมสร้างประสบการณ์ โดยใช้พื้นที่ของศูนย์ฯ ที่มีความพร้อมทั้งอุปกรณ์การฝึก จนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ แก้ปัญหาข้อจำกัดด้านพื้นที่ และเครื่องมือของวิทยาลัยเทคนิคที่อาจขาดแคลน หรือมีอย่างจำกัด

ขณะที่ นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า “TVET Automotive Hub จะบริหารงานภายใต้คณะกรรมการจาก 8 หน่วยงาน โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เป็นผู้รับผิดชอบ และมีความพร้อมทั้งเครื่องมือฝึกทักษะฝีมือ และเทคนิควิชาชีพด้านยานยนต์ที่ทันสมัยสุดในประเทศ สามารถรองรับการพัฒนาแรงงานฝีมือภาคตะวันออกได้ปีละกว่า 5,000 คน จึงมั่นใจว่า TVET Automotive Hub จะสามารถผลิต “ช่างเทคนิค 4.0” รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมภาคตะวันออก แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งด้านคุณภาพ และปริมาณได้

และนอกจากจะป้อนกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยังครอบคลุมอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องตามแผน EEC และธุรกิจการบิน รวมทั้งลอจิสติกส์แล้ว ทั้งยังสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการนำประเทศสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมอีกด้วยSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...