xs
sm
md
lg

สระแก้วแถลงจัดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย ปี 60

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

สระแก้ว - จังหวัดสระแก้ว แถลงข่าวการจัดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560

วันนี้ (17 มี.ค.) ที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว ได้จัดแถลงข่าวงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 โดยมี นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว น.ส.สุภาพร วัชรคุปต์ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว และ น.ส.กฤษณา ด่านวิหาร ผู้ช่วยจัดการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ร่วมเวทีแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชน

วันนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมของผู้เข้าประกวดธิดากาสร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ธิดากาสรได้ ดำนา สานชะลอม ฝึกปฏิบัติวิถีไทยเพื่อเป็นการเก็บคะแนนสะสม โดยการจัดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2560 ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560

ซึ่งกิจกรรมในงานได้มีหลายหน่วยงานร่วมกันจัดกิจกรรม เช่น การประกวดธิดากาสร พิธีกรรมสู่ขวัญควาย การแสดงและจำหน่ายสินค้าของชุมชนคุณธรรม 9 อำเภอ สาธิตการทำคันไถ สาธิตยาลานนวดข้าวด้วยมูลกระบือ สาธิตการปลูกข้าวแบบวิธีโยนกล้า สาธิตการไถนา การแข่งขันปั้นควาย การแข่งขันเดินโถกเถก การแข่งขันยิงหนังสะติ๊ก

การแข่งขันเดินกะลาพาเพลิน แจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว แจกปุ๋ยอินทรีย์น้ำ แจกหัวเชื้อเร่งจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ย แจกพันธุ์ปลา นิทรรศการฝนหลวง นิทรรศการเกี่ยวกับควาย สาธิตการหีบอ้อยโบราณโดยใช้แรงกระบือ กิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาต้นแบบ 9 ประการ

ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ถึงนักท่องเที่ยวและประชาชนมาท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงานประเพณีสู่ขวัญควาย ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำหรับโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ขึ้นในจังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนา และทำงานด้านการเกษตรกรรมและสอนผู้ต้องการใช้กระบือทำการเกษตรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนสามารถดูแลกระบือให้มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งกระบือ หรือควายเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับชาวไร่ ชาวนามาช้านานตั้งแต่อดีตกาล เป็นสัตว์ให้คุณ เป็นกำลังหลักของชาวนาในการปลูกข้าว เลี้ยงผู้คนมาโดยตลอด ปัจจุบันควายถูกใช้งานน้อยลงเพราะวิถีชีวิตเกษตรเปลี่ยนไปจากใช้แรงงานควายหันไปใช้แรงงานจากเครื่องจักรกลแทน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...