xs
xsm
sm
md
lg

“ตราด” จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด พร้อมเสวนา “เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไม้รูด และเมืองไทย 4.0”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

“ตราด”จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ประเภท ผักและผลไม้
ตราด - เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จ.ตราด ร่วมกันจัดงาน “วันมงคลเสวนา ประจำปี 2560” โดยจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากตลาดโพธิสัตว์ พร้อมเปิดเวทีเสวนาชาวบ้านเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไม้รูด และเมืองไทย 4.0 ชาวตราดจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไร”

เนื่องด้วยทุกวันที่ 31 มกราคมของทุกปี เครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จ.ตราด ได้จัดงานวันมงคลเสวนา ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีของเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ของวัดไผ่ล้อม จ.ตราด โดยมีเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ทั่วทั้งจังหวัดตราดได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำสิ่งที่ดีๆ ของการดำเนินงานของกลุ่มสัจจะกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดตราดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

โดยในครั้งนี้ได้จัดให้มีตลาดโพธิสัตว์ ที่บริเวณด้านข้างศาลาการเปรียญวัดไผ่ล้อม มีประชาชนชาวตราดจำนวนมากสนใจเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาต่ำกว่าทุน ทุกอย่าง 10 บาท โดยสินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้เป็นจำพวกผัก ผลไม้ ที่สมาชิกเครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดตราด ร่วมกันบริจาค และนำมาจำหน่ายให้กับประชาชน ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปเป็นทุนในการรักษาพระสงฆ์อาพาธ และมอบให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด

หลังจากนั้น นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ชี้แจงแนวทางการพัฒนาจังหวัดตราด ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งกิจกรรมการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลตราด

ส่วนในภาคบ่าย บริเวณสวนพุทธธรรม วัดไผ่ล้อม หน้าเจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ อำเภอเมืองตราด นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำทีมวิทยากรเปิดเวทีเสวนาชาวบ้านเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไม้รูด และเมืองไทย 4.0 ชาวตราดจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันมงคลเสวนา ประจำปี 2560 โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังเวทีเสวนาในครั้งนี้

สำหรับการจัดเวทีเสวนาชาวบ้านเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไม้รูด และเมืองไทย 4.0 ชาวตราดจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไร” เป็นการนำเสนอการเตรียมความพร้อมของชาวตราดในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร บุตรหลานของชาวตราด ซึ่งบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอเฟค จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอรูปแบบการพัฒนาเป็น “GOLDEN GATEWAY” หรือการเปิดประตูการค้าและการท่องเที่ยวสูภูมิภาค โดยมีเป้าหมายให้เป็น “เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ เมืองอาหารปลอดภัย และเมืองบริการการค้าระหว่างประเทศครบวงจร” ซึ่งมีมูลค่าของเม็ดเงินการลงทุน 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ชาวตราดยังต้องร่วมกับเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล
หลังจากนั้น มีจัดเสวนา  “เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ไม้รูด และเมืองไทย 4.0
โดยมีเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จ.ตราด ร่วมรับฟังเสวนาครั้งนี้
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...