xs
xsm
sm
md
lg

กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” ออกบูทแสดงผลงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในงานเกษตรแฟร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นครปฐม - กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิลฯ ในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ร่วมกับ นพค.34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ออกบูทจัดแสดงผลงานจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในงานเกษตรแฟร์ ม.เกษตรศาตร์ บางเขน มีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมกิจกรรมเพียบ

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ รองผู้อำนวยการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการ กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 27 ม.ค.-4 ก.พ.2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้จัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” โดยกองงานหนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยตั้งบูทภายในหอประชุมอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บูทหมายเลข 2/23 ซึ่งตั้งแต่เปิดงานตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.เป้นต้นมา ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมกิจกรรมกันจำนวนมาก

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับงานเกษตรแฟร์ครั้งนี้นั้น กองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ได้ร่วมกับ พ.อ.กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 (นพค.34) สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย น้อมถวายความอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในธีมงาน “ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

โดยภายในบูทจัดแสดงผลงานจากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.34 ซึ่งเป็นความร่วมมือกับกองงานฯ จัดทำเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ ด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ตั้งอยู่ภายใน นพค.34 โดยจัดแสดงเป็นสถานีต่างๆ สามารถร่วมกันดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของ นทพ. และเป้าหมายของ กองงานฯ

ได้แก่ การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้แก่ชุมชน วัด โรงเรียน ในจังหวัดพื้นที่ความรับผิดชอบของ นพค.34 ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร และ อุตรดิตถ์ รวมทั้งประชาชน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้เข้ารับองค์ความรู้จาก นพค.34 และนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน สถานีต่างๆ เหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดมา ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ อย่างแท้จริง

อนึ่ง สำหรับกองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งเป็นโครงการตามพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ” ที่ชุมชน โรงเรียน หรือวัดที่มีความเหมาะสมทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกิดการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ซึ่งจะส่งผลดีต่อด้านเกษตรกรรม ด้านพัฒนาสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืนตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันการศึกษามากมาย รวมทั้งหน่วยงานองค์กรพันธมิตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน

ศูนย์เกษตรหนึ่งใจ แบ่งเป็น 6 ฐาน และสถานีย่อย ได้แก่ 1.ฐานหนึ่งใจรักษ์ดิน ประกอบด้วยสถานีดิน สถานีหญ้าแฝก สถานีปุ๋ยหมัก สูตรพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ สถานีปุ๋ยน้ำชีวภาพ เป็นต้น

2.ฐานหนึ่งใจรักษ์พืช ประกอบด้วย สถานีข้าว สถานีสวนผักเจ็ดสี สถานีถั่งเช่าและเห็ดนานาชนิด สถานีมะนาว สถานีหมามุ่ยอินเดีย สถานีกวาวเครือขาว สถานีสมุนไพรไทย สถานีนานาถั่ว สถานีสบู่ดำ สถานีแห้ว สถานีสาหร่ายพวงองุ่น สถานีถั่วดาวอินคา เป็นต้น

3.ฐานหนึ่งใจรักษสัตว์ ประกอบด้วย สถานีไก่ เคยู เบตง สถานีไก่ดำ เคยู พูพาน สถานีไก่ ตะเภาทอง เกษตรศาสตร์ สถานีไก่ เคยู เล็กฮอร์น สถานีกุ้งก้ามแดง สถานีสุกร สถานีโคกระบือ สถานีไข่มดแดง ไข่แมงมัน สถานีนกกระทา สถานีปลา (ปลาสำหรับตลาดทั่วไป ปลาสวยงาม ตลาดพรีเมี่ยม) สถานีกบ สถานีกวาง เป็นต้น

4.ฐานหนึ่งใจรักษ์โลก ประกอบด้วย สถานีไส้เดือน สถานีกำจัดผักตบชวา ด้วย 9 ประโยชน์พอเพียง (เช่น ทำก๊าซชีวภาพ น้ำหมักเร่งโต น้ำหมักดับกลิ่น ปุ๋ยหมัก กระถางชีวภาพ กระดาษ ถ่านชีวภาพ เครื่องจักสาน เพาะเห็ด) สถานีขยะ เปลี่ยนขยะชุมชนเป็นเงิน สถานีแมลงศัตรูพืช สถานีน้ำส้มควันไม้ สถานีน้ำหมักและสมุนไพรไล่แมลง สถานีภาชนะใบไม้ เป็นต้น

5.ฐานหนึ่งใจเพิ่มพูน ประกอบด้วย สถานีน้ำหมักดับกลิ่น สถานีน้ำยาล้างจาน สถานียาหม่อง สถานียาสระผม สถานีสบู่ก้อนและสบู่เหลวจากสมุนไพร สถานีลิปบาล์มและเครื่องสำอางสมุนไพร สถานี บัญชี แพกเกจจิ้ง ลอจิสติกส์ การตลาดยุคดิจิทัล สถานีโฮมสเตย์ สถานีสุขใจด้วยธรรมะ เป็นต้น

6.ฐานหนึ่งใจนวัตกรรม ประกอบด้วย เครื่องสีข้าวชุมชน รถปลูกข้าวหย่อนกล้า เครื่องปอกข้าวโพดฝักสด เครื่องอบแห้งโซลาร์เซลล์ เครื่องผสมปุ๋ยสั่งตัด เป็นต้น

ผู้สนใจร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์เกษตรหนึ่งใจติดต่อประสานงานได้ที่ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รองผู้อำนวยการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการกองงาน “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือเกษตรกร” ไลน์ไอดี microku หรือ ajmaew อีเมล molku@ku.ac.th โทรศัพท์ของคณะทำงาน 08-3559-8448
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...