xs
xsm
sm
md
lg

นศ.ราชภัฏเพชรบุรีเข้าศึกษาการใช้สิทธิมนุษยชนกรณีค้านย้ายพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


นครปฐม - นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษากรณีคัดค้านย้าย-ยุบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ตามหลักการใช้สิทธิชุมชน โดยเชิญประธานกลุ่มศรีทวารวดี บรรยายให้ความรู้ และแนวทางตามหลักกฎหมาย ด้วยกระบวนการภาคประชาชน

วันนี้ (5 พ.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนวัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) อ.เมือง จ.นครปฐม คณะนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ศิรินทร์ อินทรวิชะ อาจารย์สาขานิติศาสตร์ อาจารยณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง อาจารย์วรรณวัณัช นงนุช สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดการบรรยายเชิงอภิปราย หัวข้อ การคัดค้านยุบรวมพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์ กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเชิญ นายไพบูลย์ พวงสำลี ประธานกลุ่มศรีทวารวดี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการคัดค้านโดยภาคประชาชน ตามหลักของสิทธิมนุษยชน และสิทธิชุมชน

โดย นายไพบูลย์ พิพิธวงสำลี ประธานกลุ่มศรีทวารวดี ได้นำข้อมูลจากเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2558 กรณีที่ประชาชนในจังหวัดนครปฐมทั้งจังหวัดได้ออกมาแสดงพลังในการออกมาแสดงการคัดค้านการย้าย และยุบรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุโบราณในยุคสมัยทวารวดีซึ่งมีความยิ่งใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีประชาชนทราบว่า แนวคิดดังกล่าวเป็นการวางแนวคิดของกรมศิลปากร จึงได้เกิดการรวมตัวของมวลชนครั้งใหญ่ทุกอาชีพ และวงการเพื่อคัดค้านในแนวคิดที่เกิดขึ้น

กระทั่งปัจจุบัน ได้มีการยกเลิกแนวคิดดังกล่าว และกรมศิลปากรยังได้มีการวางแผนในการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในพื้นที่เดิมของเรือนจำกลางนครปฐม ซึ่งกำลังมีการออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ให้มีความทันสมัย และสามารถนำเสนอเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมโบราณที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ซึ่งเรื่องนี้ เป็นเรื่องหนึ่งที่ประชาชนได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็น และแสดงสิทธิในการลงนามส่งรายชื่อไปถึงยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

“นอกจากนี้ ในส่วนของการเรียกร้องสิทธิทางด้านภาคประชาชน ผมยังได้ทำเรื่องในการยื่นเรื่องฟ้องร้องเอาผิดต่อกรมศิลปากร และเทศบาลนครนครปฐม ต่อศาลปกครอง ใช้อำนาจโดยมิชอบกรณีที่มีการวางแผนก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครปฐมแห่งใหม่ ที่ตั้งเดิมซึ่งเป็นพระราชวังปฐมนคร ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำรัสให้ก่อสร้างไว้สำหรับประทับในการบูรณะองค์พระปฐมเจดีย์ ให้เกิดมีความยิ่งใหญ่ สวยงาม”

“กระทั่งมาสำเร็จเสร็จสิ้นในรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งปัจจุบัน เป็นมหาเจดีย์ที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยตอนนี้รอการตัดสินจากศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเรื่องนี้เป็นการใช้สิทธิของภาคประชาชนตามกฎหมาย ทั้งในเรื่องสิทธิมนุษยชน และสิทธิของชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีเสรีภาพตามกฎหมาย” นายไพบูลย์ กล่าว

อาจารย์ศิรินทร์ อินทรวิชะ อาจารย์สาขานิติศาสตร์ กล่าวว่า การนำนักศึกษา สาขานิติศาสตร์มาศึกษาดูงานนอกพื้นที่เป็นหนึ่งในการนำความรู้ที่จะได้จากการศึกษางานจากสถานที่ และผู้ปฏิบัติงานจริงให้เกิดเห็นเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ควบรวมกับเนื้อหาในวิชาการท่องเที่ยวไปด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นหลักสากลที่มีการปฏิบัติกันทั่วโลก โดยการศึกษาดูงานได้จัดให้เข้าชมการทำงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชฑัณฑ์ การทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ การเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ องค์พระปฐมเจดีย์ และสุดท้ายคือ การรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการใช้สิทธิของประชาชนในการใช้กฎหมาย จากคุณไพบูลย์ พวงสำลี ซึ่งเป็นการทำงานด้านกฎหมายภาคประชาชน เพื่อให้นักศึกษาได้สอบถาม และเรียนรู้ปัญหา และกระบวนการทำงานจนเกิดเป็นผลสำเร็จในการใช้สิทธิของภาคประชาชน ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากต่อการศึกษาเรื่องนี้

อนึ่ง สำหรับกรณีการออกมารวมพลังของประชาชาชนในจังหวัดนครปฐม ได้เกิดขึ้นในช่วงราวปลายเดือนเมษายน ถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2558 หลังจากอธิบดีกรมศิลปากร ได้มีหนังสือให้มีการยุบ และย้ายรวมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ในองค์พระปฐมเจดีย์ ที่มีการจัดเก็บวัตถุโบราณนับพันชิ้นที่มีความสำคัญต่อจังหวัดนครปฐม และประเทศชาติส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่อยู่ในยุคอาณาจักรทวารวดี ซึ่งเป็นช่วงที่ก่อกำเนิดพระพุทธศาสนาในประเทศไทยไปรวมยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หลังจากมีการทราบข้อมูลทำให้เกิดมีการต่อต้านอย่างสงบด้วยการแสดงสัญลักษณ์ในหลายๆ รูปแบบ และการลงรายชื่อรวมถึงแสดงความคิดเห็นเป็นวงกว้างจากทั้งนักวิชาการ และประชาชนที่มีจิตสำนึกในแสดงออกถึงความหวงแหนในการปกป้องทรัพย์สมบัติของชุมชน ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของประเทศชาติ โดยในเดือนนี้กำลังจะมีการจัดงานรำลึกครบรอบ 1 ปี ของการแสดงออกของประชาชนในจังหวัดนครปฐมอีกด้วย

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...