xs
sm
md
lg

สสจ.กาฬสินธุ์ เปิดเวทีติวเข้มงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

เผยแพร่:

กาฬสินธุ์ - สสจ.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เขตร้อย แก่น สาร สินธุ์ ปี 2556 เรียนรู้ต่อยอด สะท้อนตัวตน คนปฐมภูมิ ปีที่ 3

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (10 ก.ย.) ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ นางศันสนีย์ นิจพานิช หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ “เขตร้อย แก่น สาร สินธุ์” ปี 2556 เรียนรู้ ต่อยอด สะท้อนตัวตน คนปฐมภูมิ ปีที่ 3

สำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เป็นอีกงานหนึ่งที่สำคัญในหลายๆ งานองงานสาธารณสุข ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน เนื่องจากถือเป็นบุคคลที่หน้าที่แจกจ่ายยา และเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชน โดยการดำเนินงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ได้เริ่มอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี 2553 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้วยการคัดเลือกสถานบริการนำร่อง 200 แห่ง ดำเนินงานครอบคลุม 5 ด้าน

คือ งานบริหารเวชภัณฑ์ งานส่งมอบยาและให้คำแนะนำการใช้ยา งานการจัดการระบบดูแลต่อเนื่องด้านยาในชุมชน งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และงานส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและสมุนไพร โดยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาแล้ว 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ที่ จ.ขอนแก่น และครั้งที่ 2 ที่ จ.ร้อยเอ็ด
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...