xs
xsm
sm
md
lg

เครือซีพี คว้า 2 รางวัลชนะเลิศรายงานความยั่งยืนต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 จากเวทีระดับภูมิภาค ASRA 2018

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
เครือเจริญโภคภัณฑ์คว้า 2รางวัลชนะเลิศรายงานความยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2จากเวทีระดับภูมิภาค AsiaSustainability Reporting Awards (ASRA) 2018ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน2 รางวัล ในงานAsia Sustainability ReportingAwards (ASRA) 2018 ในฐานะ TheWinner ประกอบด้วย รางวัลAsia's Best Stakeholder Reportingที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียยอดเยี่ยมระดับเอเชียและรางวัล Asia'sBest Environmental Reportingที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมระดับเอเชียซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์มีความโดดเด่นด้านการจัดทำรายงานความยั่งยืนรายงานประเด็นสำคัญอย่างครบถ้วนครอบคลุมและมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจโดยมี นายสมเจตนา ภาสกานนท์ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืนสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ขึ้นรับรางวัลดังกล่าวทั้งนี้มี 82บริษัทจาก 14ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายซึ่งจัดขึ้นโดย CSRWorksInternational และองค์กรพันธมิตรณ Eden Hall สิงคโปร์

สมเจตนา ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาความยั่งยืนสำนักบริหารความยั่งยืนธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์ในฐานะผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ขึ้นรับรางวัลเปิดเผยว่า

“รู้สึกภูมิใจรายงานความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลจากเวที AsiaSustainability Reporting Awards (ASRA) แห่งนี้โดยเครือฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่2สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของเครือฯที่มุ่งหน้าสู่เป็นองค์กรยั่งยืนอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบ SDGsของสหประชาชาติ (UNSustainable Development Goals) เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันทั้งนี้รายงานความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์เป็นไปตามหลักการของ GRI(Global Reporting Initiate)ที่ทั่วโลกใช้เป็นมาตรฐานการรายงานผลประกอบการครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมรวมถึงยุทธศาสตร์และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือฯ”

รางวัลAsia Sustainability ReportingAwards (ASRA) เป็นรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียซึ่งจัดประกวดขึ้นทุกปีเพื่อยกย่องแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรายงานและการสื่อสารเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยในปีนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลรอบสุดท้ายถึง 5 รางวัลด้วยกันได้แก่รางวัล Asia's BestSustainability Report (Stand-alone)ที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชียรางวัล Asia's BestMateriality Reportingที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานสาระสำคัญยอดเยี่ยมระดับเอเชียรางวัล Asia's BestStakeholder Reportingที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียยอดเยี่ยมระดับเอเชียรางวัล Asia's BestEnvironmental Reportingที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมระดับเอเชียรางวัล Asia's BestCommunity Reportingที่มอบให้แก่องค์กรที่รายงานกิจกรรมชุมชนและสังคมยอดเยี่ยมระดับเอเชียโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศถึง 2 สาขาคือ Asia's Best StakeholderReporting และ Asia'sBest Environmental Reporting

** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **กำลังโหลดความคิดเห็น...