xs
xsm
sm
md
lg

รู้จัก “สุสานโบราณโมซุ-ฟูรูอิจิ” มรดกโลกล่าสุดของญี่ปุ่น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มสุสานโบราณโมซุ-ฟูรูอิจิ ให้เป็นแหล่งมรดกโลกสุสานแห่งนี้เป็นกุญแจสู่ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ไม่ต่างจากสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้แห่งจีน

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก มีมติในในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคมให้ขึ้นทะเบียนกลุ่มสุสานโบราณโมซุ-ฟูรูอิจิ เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยกลุ่มสุสานเหล่านี้อยู่ในพื้นที่เมืองซาไก ฮาบิกิโนะ และฟูจิอิเดระ ของจังหวัดโอซากา ประกอบไปด้วยเนินสุสาน 49 แห่ง ที่สร้างขึ้นระหว่างช่วงปลายศตวรรษที่ 4 ถึงปลายศตวรรษที่ 5

เชื่อกันว่าในจำนวนนี้สุสาน 29 แห่งเป็นที่บรรจุพระศพของอดีตพระจักรพรรดิ พระจักรพรรดินี และสมาชิกราชวงศ์ของญี่ปุ่น หนึ่งในนั้นคือสุสานรูปรูกุญแจ ซึ่งเชื่อกันว่าได้สร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุพระศพของพระจักรพรรดินินโทคุ สุสานแห่งนี้เป็นสุสานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยมีความยาว 486 เมตร
ประชาชนในพื้นที่แสดงความยินดีที่กลุ่มสุสานในโอซากาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
กลุ่มสุสานเหล่านี้ประกอบด้วยสุสานหลายรูปร่างและหลายขนาด เช่น เนินสุสานรูปรูกุญแจ 11 แห่ง ที่มีความยาวของเนินกว่า 200 เมตร และเนินสุสานรูปวงกลม 4 แห่ง สุสานที่มีลักษณะแตกต่างกันนี้แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอำนาจที่แบ่งตามลำดับชั้นของอำนาจผู้ปกครองในช่วงเวลานั้น

บรรดาผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สุสานขนาดใหญ่เช่นนี้แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมขั้นสูงในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจประวัติศาสตร์ในญี่ปุ่น เทียบได้กับสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ของจีน

เนื่องจากมีสุสานหลวงของจักรพรรดิพระองค์ต่าง ๆ รวมอยู่ด้วย กลุ่มสุสานโบราณเหล่านี้จึงอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง และมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ไม่เปิดต่อสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มทางวิชาการต่าง ๆ ที่รวมถึงสมาคมด้านโบราณคดีแห่งญี่ปุ่น ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการเปิดให้สาธารณชนเข้าชมกลุ่มเนินสุสานโบราณดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหลังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีความหมายอันยิ่งใหญ่ในการสร้างรากฐานสำหรับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ และหวังว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการเพื่ออนุรักษ์เนินสุสาน เพื่อส่งต่อมรดกนี้ไปยังคนรุ่นหลัง

การขึ้นทะเบียนมรดกโลกล่าสุด ทำให้ขณะนี้ญี่ปุ่นจะมีมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพิ่มเป็น 19 แห่ง ส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติมี 4 แห่ง.Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...