xs
xsm
sm
md
lg

ญี่ปุ่นประกาศกฎหมายป้องกัน “ควันบุหรี่มือสอง” หวังสร้างโอลิมปิกปลอดควัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อควบคุมควันบุหรี่ โดยจะเป็นกฎหมายต่อต้านควันบุหรี่มือสองฉบับแรกในญี่ปุ่นที่จะมีการลงโทษปรับผู้ละเมิดกฎหมาย

การสูบบุหรี่มือสองคือการสูดดมสารพิษจากการสูบบุหรี่ของคนอื่น กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของญี่ปุ่นประมาณการว่าควันบุหรี่มือสองทำให้มีผู้เสียชีวิตในญี่ปุ่นราว 15,000 คนทุกปี โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีจำนวนประชากรสูบบุหรี่ที่สูงกว่าประเทศอื่นๆ

สถานีโทรทัศน์ NHK รายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังผลักดันร่างกฎหมายปกป้องผู้คนที่อยู่รอบข้างคนสูบบุหรี่ เพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายนี้ได้ในเดือนเมษายน 2020 ก่อนหน้างานมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกโตเกียว

กฎหมายส่งเสริมสุขภาพเพื่อควบคุมควันบุหรี่มือสอง ที่ได้ยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาญี่ปุ่นจะกำหนดให้โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ ส่วนอาคารสำนักงานหรือร้านค้าที่มีผู้คนจำนวนมากอยู่รวมกัน ก็จะห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร โดยจะต้องสร้างห้องสูบบุหรี่ภายนอกตัวอาคาร

ประเด็นสำคัญ คือ ร้านอาหาร ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของเหล่าสิงห์อมควัน ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นมีกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนในควบคุมบุหรี่ โดยขึ้นกับขนาดของธุรกิจและพื้นที่ หากร้านที่มีเงินทุนต่ำกว่า 50 ล้านเยน มีพื้นที่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร และบริหารงานโดยบุคคลหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแล้วหากติดป้ายว่า “สูบบุหรี่ได้” พื้นที่ทั้งหมดของร้านจะสามารถสูบบุหรี่ได้ แต่หากเป็นร้านอาหารที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้แล้ว ในพื้นที่ทั้งร้านก็ไม่สามารถสูบบุหรี่ได้เว้นแต่ในห้องสูบบุหรี่เช่นเดียวกับอาคารสำนักงาน

ร่างกฎหมายนี้ได้ผ่อนผันบุหรี่ไร้ควัน ร้านอาหารสามารถกำหนดพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถสูบบุหรี่ไร้ควันขณะรับประทานอาหารไปด้วยได้ การกำหนดเช่นนี้จะส่งผลให้มีการแบ่งพื้นที่ระหว่างผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่ไม่สูบ โดยลูกค้าและพนักงานที่อายุยังไม่ถึง 20 ปีจะถูกห้ามไม่ให้เข้าไปยังพื้นที่ที่สูบบุหรี่ และผู้ที่สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบซ้ำหลายครั้งจะถูกลงโทษปรับ

กฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนเช่นนี้จะทำให้ร้านอาหารมากกว่าครึ่งไม่เข้าข่าย “ห้ามสูบบุหรี่” ในร้าน ซึ่งเบื้องหลังก็คือ พรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ LDP แกนนำรัฐบาลญี่ปุ่นที่สนับสนุนภาคธุรกิจ และโอนอ่อนต่อธุรกิจร้านอาหารที่อ้างว่าหากห้ามสูบบุหรี่ภายในร้านจะส่งผลต่อธุรกิจ

ผู้เชี่ยวชาญระบุกับ NHK ว่าหากกฎหมายเป็นเช่นนี้ก็ยากที่จะทำให้ควันบุหรี่มือสองหมดไปก่อนมหกรรมโอลิมปิกโตเกียว 2020 นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาที่พบว่า ร้านอาหารในประเทศที่มีนโยบายห้ามการสูบบุหรี่ในร้านจะไม่ได้รับผลกระทบอะไร และร้านอาหารในญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยก็เห็นว่าการห้ามสูบบุหรี่โดยสิ้นเชิงเลยนั้นกลับเป็นเรื่องที่มีผลดี

ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากควันบุหรี่ มากกว่าจะเอาใจภาคธุรกิจ ไม่เช่นนั้นนโยบาย “โอลิมปิกปลอดภัย” ก็จะเป็นเพียงการลูบหน้าปะจมูกเท่านั้น.


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...