xs
xsm
sm
md
lg

“ฟรีแลนซ์ญี่ปุ่น”...ห้ามป่วย ห้ามพัก ไร้หลักประกัน

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ชาวญี่ปุ่นที่ประกอบอาชีพรับจ้างอิสระหรือฟรีแลนซ์มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก แต่คนเหล่านี้กลับไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายที่กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและจำกัดชั่วโมงการทำงานนอกเวลา ถึงแม้จะมีรายได้ไม่น้อยแต่ไม่มีหลักประกันใดเรื่องความมั่นคงในชีวิต

ญี่ปุ่นเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานอย่างมาก เนื่องจากสังคมที่มีผู้สูงอายุมากกว่า 1 ใน4 ของประชากรทั้งประเทศ และขาดแคลนเด็กที่จะเติบโตเป็นแรงงานใหม่ ขณะเดียวกับบริษัทจำนวนมากได้เปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานใหม่จากการจ้างงานตลอดชีพ เป็นสัญญาจ้างที่ต้องต่ออายุทุก 1-3 ปี หรือการจ้างแบบอิสระหรือฟรีแลนซ์

การปฏิรูปแรงงานคือสิ่งท้าทายใหญ่ที่สุดสำหรับรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซ อะเบะ รัฐบาลชุดนี้เชื่อว่ารูปแบบการทำงานที่ไม่ได้อิงกับการจ้างงาน เช่น ธุรกิจเสริมหรือการประกอบอาชีพรับจ้างอิสระจำเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมเพื่อนำศักยภาพของคนทำงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเติบโต

หากแต่ผลการสำรวจของคณะกรรมาธิการเพื่อการค้าที่เป็นธรรมของญี่ปุ่นพบว่า ผู้ประกอบอาชีพรับจ้างอิสระหรือฟรีแลนซ์ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย ที่กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและจำกัดชั่วโมงการทำงานนอกเวลา

ผลสำรวจพบว่ามากกว่าร้อยละ 60 ของผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างอิสระประสบปัญหามากมายเมื่อต้องทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ เช่น การจ่ายเงินล่าช้า, บริษัทใช้สถานะที่เหนือกว่าขัดขวางทำให้ผู้รับจ้างอิสระทำงานลำบาก และไม่เปิดเผยเงื่อนไขการว่าจ้างล่วงหน้า เป็นต้น

ที่ญี่ปุ่น นักกีฬาและศิลปินจำนวนมากก็มีสถานะเป็นแค่ “ฟรีแลนซ์” บริษัทบันเทิงบางแห่งต่อสัญญาใหม่กับเหล่าศิลปินเอง ทั้งๆ ที่ศิลปินต้องการจะทำสัญญากับบริษัทอื่นๆ ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่า บางที่จ่ายเงินล่าช้า ไม่จ่ายเงินสำหรับงานที่ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นพิเศษจากงานที่ตกลงกันไว้แต่แรก ห้ามไม่ให้พวกเขารับงานจากลูกค้ารายอื่น ๆ และจำกัดการใช้ชื่อในวงการเพื่อรั้งตัวศิลปินเอาไว้

ผู้เชี่ยวชาญให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ NHK ว่าความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การทำงานอย่างอิสระโดยไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาหรือสถานที่ จึงมีการประกอบอาชีพรับจ้างอิสระมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การทำงานเช่นนี้อิงอยู่กับสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกจ้างรายบุคคล และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานซึ่งคุ้มครองลูกจ้างที่ฐานะอ่อนแอ หากลูกจ้างไม่มีทักษะความชำนาญมากพอและไม่มีเทคนิคในการเจรจาต่อรองแล้ว คนเหล่านั้นก็จะถูกประเมินค่าต่ำกว่าที่ควร

งานหลายอย่างเป็นงานจำเจใช้ลูกจ้างที่มีทักษะต่ำแลกกับค่าตอบแทนที่ไม่มาก ในบางกรณี เงื่อนไขในการจ้างงานแย่มาก และมีหลายกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม หรือเมื่อนำค่าจ้างไปหารเป็นรายชั่วโมงแล้วพบว่าต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด

ในญี่ปุ่นแม้แต่ลูกจ้างไม่ประจำก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน และบรรดานายจ้างจะต้องปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่าง ๆ ของตนเองที่มีต่อลูกจ้างเหล่านั้น แต่ในกรณีของฟรีแลนซ์ บริษัทไม่จำเป็นต้องแบกความรับผิดชอบใดๆ เลย นี่เป็นสถานการณ์ที่เอื้อประโยชน์อย่างที่สุดให้แก่บริษัท แต่สำหรับลูกจ้างแล้ว นี่หมายถึงการได้รับความคุ้มครองน้อยลง และเรื่องนี้ได้กลายเป็นประเด็นทางสังคม เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพรับจ้างอิสระมีจำนวนมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า การประกอบอาชีพอิสระคือการทำงานรูปแบบใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงหลายอย่าง แต่ขณะเดียวกัน การทำงานลักษณะนี้คือแนวทางการทำงานในอุดมคติ รัฐบาลจึงต้องสนับสนุนโดยออกกฎระเบียบการทำสัญญาจ้างงานที่เป็นธรรมเพื่อคุ้มครองคนทำงาน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนพลังทางเศรษฐกิจไปด้วย.


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...