xs
xsm
sm
md
lg

ปี 2040 ระเบิดเวลาสังคมผู้สูงอายุทำแดนอาทิตย์อุทัย “ล้มละลาย”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

ปี2040 แรงงานในญี่ปุ่นจะหายไป 15ล้านคน
รัฐบาลญี่ปุ่นประเมินว่าปัญหาจำนวนผู้สูงอายุจะปะทุถึงขีดสุดในปี 2040 จนอาจทำให้รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งต้องล้มละลาย และไม่อาจสนับสนุนสวัสดิการสังคมและการรักษาพยาบาลได้อีกต่อไป

“ปัญหาปี 2040” ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในแวดวงรัฐบาลและสื่อมวลชนของญี่ปุ่น เนื่องจากมีการประเมินว่า ในปี 2042 หรืออีก 25 ปีนับจากนี้ จำนวนประชากรที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปในญี่ปุ่นจะมีมากที่สุดถึง 39,350,000 คน โดยในช่วงปี 2040 ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นจนเป็นภาระหนักต่อบริการด้านการแพทย์และการพยาบาลดูแล รวมถึงต่อฐานะการคลังของรัฐบาล

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งคณะทำงานเพื่อรับมือ “ปัญหาปี 2040” โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว NHK ว่า จำนวนผู้สูงอายุที่มหาศาลและจำนวนเด็กที่น้อยลง จะทำให้เทศบาลแห่งต่างๆ ราวครึ่งหนึ่งของญี่อาจต้องล้มละลาย หรือไม่สามารถให้บริการด้านการแพทย์และการพยาบาลที่เพียงพอแก่ประชาชน เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เพียงกับกับรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ทางการท้องถิ่นจะต้องเผชิญความท้าทาย 3 ข้อ หนึ่งคือการสร้างสังคมที่ผู้คนในทุกช่วงอายุสามารถมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นได้ สองคือการสร้างกลไกเพื่อให้บริการด้านการแพทย์และการพยาบาลที่เพียงพอสำหรับทุกคน และสามคือการสร้างชุมชนที่น่าอยู่สำหรับผู้คนทุกวัย

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีงานเพียงไม่กี่อย่างเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุทำได้ เช่น งานตัดแต่งต้นไม้ หรืองานทำความสะอาด ผู้สูงวัยหลายคนถึงแม้ร่างกายยังแข็งแรง แต่ก็หางานที่เหมาะสมทำได้ยาก

ขณะเดียวกัน งานหลายอย่างก็ประสบภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เช่น การเลี้ยงดูเด็ก, การพยาบาลผู้สูงอายุ และงานเกษตร
ปี 2040 จะเลี้ยงดูเด็กๆกันได้อย่างไร?
ขาดแคลนแรงงานขั้นสาหัส แต่ปิดกั้นแรงงานต่างชาติ

โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป ทำให้ญี่ปุ่นเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก ผลการสำรวจของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นพบว่า การขาดแคลนแรงงานของญี่ปุ่นเลวร้ายที่สุดในช่วงกว่า 25 ปี

บริษัทประมาณ 11,000 แห่งในญี่ปุ่น ระบุว่าว่ามีจำนวนพนักงานไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมนอกภาคการผลิต และในชนบทท้องถิ่นต่างๆ ยิ่งขาดแคลนแรงงานขั้นวิกฤต

อุตสาหกรรมบางส่วนของญี่ปุ่นได้เพิ่มการลงทุนในด้านเครื่องจักรกลอัตโนมัติเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด หากแต่งานบางอย่างจำเป็นต้องใช้ “คน” แต่ทึ่น่าแปลกคือ รัฐบาลญี่ปุ่นยังปิดกั้นแรงงานต่างชาติอย่างมาก

ถึงแม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะแก้ไขกฎหมายให้ชาวต่างชาติสามารถทำงานในญี่ปุ่นได้มากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ทั้งการจำกัดโควต้า และเกณฑ์เรื่องทักษะต่างๆ บางอาชีพต้องฝึกอบรมนานหลายปีกว่าจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ในญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดที่ปิดกั้นยิ่งกว่ากฎหมาย นั่นคือ ทัศนคติของชาวญี่ปุ่น ที่มองว่าชาวต่างขาติสร้างปัญหาและความไม่ปลอดภัยในญี่ปุ่น ชาวต่างชาติจำนวนมากต้องอยู่อย่าง “พลเมืองชั้นสอง” ไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือการยอมรับเทียบเท่าชาวญี่ปุ่น
ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่นอาจต้องทำงานจนแก่
ในยุโรปมีแนวคิดว่า “เงินไม่มีสัญชาติ งานไม่แบ่งประเทศ” ยุโรปจึงเปิดรับแรงงานต่างชาติมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนได้ ขอเพียงแต่ชาวต่างชาติคนนั้นทำงานได้ และเสียภาษีให้กับประเทศเท่านั้น ขณะที่ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากยังคงมองว่าชาวต่างชาติเป็น “คนนอก” ที่ไม่มีวันเข้าใจและเข้ากับสังคมญี่ปุ่นได้ ทั้งๆที่สังคมญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับการ “ล้มละลาย” แต่ชาวญี่ปุ่นกลับยังเชื่อในเครื่องจักรกล มากกว่าศักยภาพของมนุษย์.
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...