xs
xsm
sm
md
lg

ก.คมนาคมจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายไพรินทร์กล่าวว่า การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะเป็นมิติใหม่ของระบบคมนาคมไทย ที่จะมีหน่วยงานด้านกำกับดูแล (Regulator) ครบทั้ง 4 โหมด จากที่ก่อนหน้านี้ มี กรมเจ้าท่า กำกับมาตรฐานการขนส่งทางน้ำ, กรมการขนส่งทางบก กำกับมาตรฐานทางบก และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ที่เพิ่งแยกออกมาล่าสุด หลังประเทศไทยถูกธงแดง จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

ในส่วนของระบบรางนั้น กรมการขนส่งทางราง จะเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแล ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐาน ทั้งการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง ระบบอาณัติสัญญาณ การออกใบอนุญาตต่างๆ ทั้งคนขับรถไฟ รถไฟฟ้าจดทะเบียนรถไฟฟ้า ควบคุมการกำหนดอัตราค่าโดยสาร ะบบขนส่งทางรางตจะมีความสมบูรณ์ มีมาตรฐาน และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ เนื่องจากประเทศไทยกำลังจะมีระบบรถไฟความเร็วสูง ที่ใช้เทคโนโลยีสูง การดำนินงานทุกอย่างต้องเป็นไปตามมาตรฐานโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น...