xs
xsm
sm
md
lg

เชลล์ สืบสานพระราชปณิธานเพิ่มพื้นที่สีเขียว เติมอากาศบริสุทธ์ให้กรุงเทพฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“บางกะเจ้า” พื้นที่สีเขียวผืนใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้รับการคุ้มครองจากมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2520 ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สีเขียวเพื่อประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และเพื่อสืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ให้รักษาพื้นที่บางกระเจ้าให้เป็นพื้นที่สีเขียวและคงความเป็นปอดของกรุงเทพฯ ไว้” รายละเอียด...