xs
xsm
sm
md
lg

วิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC ปีที่ 3 พลิกฟื้นคืนชีวิตผืนป่า

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน รวมถึงมลภาวะต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสรรพสิ่งบนโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคต MQDC จึงริเริ่มโครงการวิสซ์ดอม รี ฟอเรสต์ บาย MQDC (Whizdom Re-Forest by MQDC) และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อปลูกฟื้นคืนผืนป่าให้กับธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอย่างยั่งยืนบริเวณวนอุทยานเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี รายละเอียด...